Ἅγιος Ἱωάννης ὁ Πρόδρομος
Περιοχή: Κριτσά

Πρόκειται γιά τό ὀψιμότερο μνημεῖο τοῦ 14ου αἰώνα τῆς περιοχῆς. Γραπτή ἐπιγραφή ἀναφέρει τόν κτήτορα Ἱωάννη Σκορδίλη, μέλος τῆς γνωστῆς οἰκογένειας βυζαντινῶν εὐγενῶν καί τήν χρονιά ἐκτέλεσης τοῦ διακόσμου, 1370. Τό εἰκονογραφικό πρόγραμμα εἶναι πλούσιο σέ θέματα. Στόν δυτικό τοῖχο ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀπόδοση σκηνῶν τῆς κολάσεως.

χάρτης

πίσω
 
Φωτογραφικό Αρχείο


Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Created by iWorx