Ναός τοῦ Σωτήρα
Περιοχή: Νεάπολη

Πρόκειται γιά τόν σημερινό νεκροταφειακό ναό τῆς πόλης, καθολικό Mονῆς κάποτε. Ἡ ἐκκλησία, μέ ὑπολείμματα τοιχογραφιῶν στό βόρειο κλίτος, χρονολογεῖται στά τέλη τοῦ 13ου μέ ἀρχές τοῦ 14ου αἰώνα.

χάρτης

πίσω
 
Φωτογραφικό Αρχείο


Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Φωτογραφίες Created by iWorx


Επιμέλεια ιστότοπου: Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης
Πρωτ. Βασίλειος Περουλάκης
Μιχαήλ Πρινιωτάκης
Γεώργιος Μαμάκης