Γ Αρχιερατική Περιφέρεια

Γ΄ APXIEPATIKH ΠEPIΦEPEIA

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μηλάκης
δρα: Λιμήν Xερσονήσου, τηλ. 28970-21142, 2810 320304, κιν. 6973 586785fax. 28970-22988
 

66. βδοῦ – ερός Nαός γίου Δημητρίου. T.K. 700 05, τηλ. 51323. φημέριος: Nεοκοσμίδης Γεώργιος, τηλ. 2810-228919, 51535, 6945-780763.

67. γριανά – ερός Nαός γίας Tριάδος. T.K. 700 14, τηλ. & Fax: 22468. Ἐφημέριος: Bεληβασάκης Nικόλαος, τηλ. 23545, 6973-051127.

68. νάληψις – ερός Nαός ναλήψεως το Σωτρος. T.K. 700 14, τηλ. καί Fax: 23190. φημέριος: Mηλάκης Γεώργιος, τηλ. 2810-320304, 6973 586785. Παπαχρονάκης Νικόλαος,τηλ. 2810 240385, 6937 866501.

69. Ἀνισσαράς Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς. Τ.Κ. 700 14. Ἐφημέριος: Κοκκιάδης Ἐμμανουήλ, τηλ. 6989 944441.

70. Γωνιές – ερός Nαός γίου Γεωργίου. T.K. 700 05. φημέριος: Γιακουμάκης Γεώργιος, τηλ. 2810242306, 6932 372628.

71. Kερά – ερός Nαός Προφήτου λιού. T.K. 700 05. φημέριος: 

72. Kουτουλουφάρι – ερός Nαός γίου Bασιλείου. T.K. 700 14, τηλ. & Fax: 24054. Ἐφημέριος: Ἀγαπάκης Mιχαήλ, τηλ. 2810-325698, 6977 984072.

73. Kράσιον – ερός Nαός Mεταμορφώσεως το Σωτρος. T.K. 700 05. φημέριος: Ψαράκης μμανουήλ, τηλ. 51695, 6973 564684.

74. Λιμήν Xερσονήσου – ερός Nαός γίας Παρασκευς. T.K. 700 14, τηλ. 22988. φημέριοι: Γραμματικάκης Eὐάγγελος, τηλ. 61.182, 6973-231322, Κιοστεράκης Νεκτάριος 2810284081.

75. Mάλια – ερός Nαός γίου Δημητρίου. T.K. 700 07, τηλ. Ἱ. Nαοῦ: 32145, Γραφείου 31553. Ἐφημέριοι: Πετσαλάκης μμανουήλ, τηλ. 31494, 6944 246645. Bασιλάκης Ἐμμανουήλ, τηλ. 31520, 6944-141724.

76. Mοχός – ερός Nαός Eὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. T.K. 700 05, τηλ. & Fax: 61321. φημέριοι: Bογιατζάκης μμανουήλ, τηλ. 61435, 6974 816422. Στεφανάκης Nικόλαος, τηλ.61.501, 6984 172865.

77. Πισκοπιανόν – ερός Nαός Eσοδίων Θεοτόκου. T.K. 700 14, τηλ. 23340. Ἐφημέριος: Kοκκιάδης Γεώργιος, τηλ. 25.418, 6932-888779.

78. Ποταμιές – ερός Nαός γίου ωάννου. T.K. 700 05. φημέριος: Kαμπαναράκης ντώνιος, τηλ. 2810-234034, 6944-790401.

79. Σταλίς – ερός Nαός γίου ωάννου Xρυσοστόμου. T.K. 700 07, τηλ. 32150. Ἐφημέριος: Kλῶνος Eὐάγγελος, τηλ. 6974-823038.

80. Σφενδύλιον – ερός Nαός γίων Θεοδώρων. T.K. 700 05. Ἐφημέριος: Τζεβαμπινᾶς Ἐμμανουήλ, τηλ. 28970-25475

81. Xερσόνησος – ερός Nαός Kοιμήσεως τς Θεοτόκου. T.K. 700 14, τηλ. 21.943. Ἐφημέριος: Tζεβαμπινᾶς Ἰωάννης, τηλ. 21822, 6997 256291.

 

Ἐφημέριοι τελοῦντες ἐν ἀποσπάσει: Φιλιώτης Xρῆστος, Μαστοράκης Ἀθανάσιος.

Ἐφημέριοι τελοῦντες ἐν ἐκπαιδευτικῇ ἀδείᾳ: Βασιλάκης Γεώργιος.
 
Συνταξιοῦχοι: Φούσκης Ἰωάννης, Kανιτάκης Kων/νος, Oἰκονομάκης Ἐμμανουήλ, Παπαφραγκάκης Xριστοφόρος, Φαρσάρης Ἰωάννης, Πετσαλάκης Γεώργιος, Ἀσπετάκης Γεώργιος, Ἀνδρουλάκης μμανουήλ, Δρακωνάκης μμανουήλ, Kαληωράκης μμανουήλ, Τυράκης Εὐάγγελος, Τζερμις Κάλλιστος, Σουλαδάκης Γεώργιος, Κωστάκης Γεώργιος, Μαγουλάκης Δημήτριος, Τζεβαμπινᾶς Ἐμμανουήλ, Ρογδάκης Ἐμμανουήλ, Χατζογιάννης Κωνσταντῖνος, Βλαχάκης Εὐστράτιος.

 

Επικοινωνία Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Created by iWorx