Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου «Η Μεγάλη Παναγία» ζητεί:

  1. Συνεργασία με ιδιώτη γιατρό γενικής ιατρικής ή παθολόγο για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων.
  2. Συνεργασία με κοινωνικό/ή λειτουργό ή εργοθεραπευτή/εργοθεραπεύτρια για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων.
  3. Πλήρωση μίας θέσεως νοσηλευτή/νοσηλεύτριας κλάδου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Σχολής Νοσηλευτών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με επιλογή, με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά από συνέντευξη και αιτιολογημένη εκτίμηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kfmegalipanagia.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος

†Ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος

Νεάπολη 14-05-2021

Back to top button