Ανακοινώσεις

Η Εκκλησία της Κρήτης για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τά πρόσφατα πολεμικά γεγονότα στήν Οὐκρανία, τά ὁποῖα δυστυχῶς συνεχίζονται, ἐκφράζει τήν ἀμέριστη συμπάθειά Της πρός τόν πληγέντα λαό τῆς Οὐκρανίας καί ὑψώνει φωνή διαμαρτυρίας ἐνάντια σέ κάθε πολεμική ἐνέργεια, ἡ ὁποία ἀποβαίνει σέ βάρος τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα παιδιῶν καί ἄμαχου πληθυσμοῦ.
Οἱ καταδικαστέες αὐτές πολεμικές ἐνέργειες ζημιώνουν ἀνεπανόρθωτα τόν λαό μίας ὁλόκληρης Χώρας, διαταράσσουν δέ τήν εὐημερία καί τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων, προξενοῦν πλῆθος μεταναστῶν καί μεγάλες ψυχικές καί ὑλικές ζημιές καί καταστροφές.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ βαθύτατη θλίψη ἐκφράζει πρός τίς οἰκογένειες τῶν τραγικῶν θυμάτων τῆς πολεμικῆς αὐτῆς κατάστασης, τήν ἀπεριόριστη συμπαράστασή Της, συμμετέχει δέ μέ ἔντονη ἀνησυχία στόν πόνο τῶν θυμάτων καί μέ ὀδύνη προσεύχεται γιά τόν τερματισμό τῆς συμφορᾶς πού ἐπιτελεῖται στήν Οὐκρανία.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐκφράζει τήν ἔντονη ἀντίθεση καί τόν ἀποτροπιασμό Της γιά τό θλιβερό γεγονός αὐτό τῆς ἱστορίας καί προσεύχεται γιά τίς ψυχές, τῶν θυμάτων τοῦ παραλογισμοῦ τοῦ πολέμου, διαμαρτύρεται δέ πρός κάθε ἁρμόδιο καί ὑπεύθυνο, τονίζοντας τήν ἀνάγκη διαφύλαξης καί προστασίας τῆς εἰρηνικῆς συμβίωσης τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Ἰδιαιτέρως στρέφει προσευχητικά τή σκέψη Της πρός τούς Ἕλληνες, πού ζοῦν στήν Οὐκρανία καί ἐκφράζει τά θερμά συλλυπητήριά Της πρός τούς οἰκείους τῶν ὁμογενῶν μας, πού σκοτώθηκαν κατά τόν ἐν λόγῳ πόλεμο.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, τέλος, καλεῖ σέ προσευχή τόν πιστό λαό μας γιά νά τερμαστιστεῖ τό καταστροφικό καί ἀπαράδεκτο γεγονός τοῦ πολέμου, τῆς ἀνεπανόρθωτης καταστροφῆς μίας Χώρας καί τοῦ λαοῦ της, ἀπό ὁμόδοξους μάλιστα στρατιῶτες, καί καλεῖ ὅλους, κυρίως τούς ὑπεύθυνους καί ἁρμόδιους γιά τό θέμα τοῦτο, νά ἀρθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων, κατά τρόπο ὑπεύθυνο, γιά τήν ἄμεση ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης.

Back to top button