Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη ενάρξει της νέας κατηχητικής περιόδου

Ἀγαπητοί γονεῖς καί κηδεμόνες,

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Με τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου ἀπευθύνομαι σέ ἐσᾶς μέ πατρική ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον γιά νά σᾶς προσκαλέσω νά συμμετέχετε καί ἐφέτος στίς κατηχητικές δραστηριότητες πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας.

Ὅλοι μας διαπιστώνουμε ὅτι ὁ κόσμος μας ἀλλάζει μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα. Πλέον, δέν ἐνδιαφερόμαστε γιά τό πῶς θά καλλιεργήσουμε τήν ψυχή μᾶς μέ καλοσύνη καί ἀγάπη, ἀλλά τό πῶς θά γεμίσουμε τή ζωή μας μέ ἀνέσεις καί εὐκολίες. Αὐτό, πολλές φορές, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά χάνουμε τήν ἀνθρωπιά μας, ἀφήνοντας περιθώρια στό κακό νά κυριαρχήσει στή ζωή μας. Υἱοθετοῦμε, δυστυχῶς, ξένες συμπεριφορές πού δέν ἔχουν σχέση μέ τό ἦθος, τήν παράδοση καί τήν εὐσέβειά μας. Γνωρίζουμε ὅμως, ὅτι ἡ δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτή πού ὑπερνικᾶ στό τέλος τό κακό, ἀφανίζει τήν ἀσχήμια καί σκορπίζει τήν ὡραιότητα τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Οἱ κατηχητικές δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεώς μας, δηλαδή ἡ Σχολή Γονέων, τά Κατηχητικά Σχολεῖα, οἱ ἀπογευματινές ἑρμηνευτικές ὁμιλίες καθώς καί οἱ Σχολές Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς δίδουν σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά ἔλθουμε σέ ἐπαφή, νά γνωρίσουμε καί νά ἐμβαθύνουμε στήν Πίστη καί τήν παράδοσή μας. Νά ἀνοίξουμε τή σκέψη καί τήν καρδιά μας στά ζωογόνα μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου, νά ἐπικοινωνήσουμε, νά γνωριστοῦμε, νά στηρίξουμε καί νά ἐνδυναμώσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο.

Γι’ αὐτό, σᾶς παρακαλῶ πατρικά, νά συμμετέχετε ὡς Γονεῖς καί Κηδεμόνες στή Σχολή Γονέων τῆς Μητροπόλεως μας. Στίς συναντήσεις αὐτές θά βρείτε παρηγοριά, ἐνίσχυση, ἀπαντήσεις στό δύσκολο ἔργο τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν.

Ἀκόμη, προτρέψετε θερμά τά παιδιά σας, τούς καλούς ἐκπαιδευτικούς μας, νά συμμετάσχουν στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῶν Ἐνοριῶν τῶν πόλεων καί τῶν μεγάλων χωριῶν. Ἐκεῖ, στό Κατηχητικό Σχολεῖο, τά παιδιά μας θά κτίσουν ἕνα καλό καί ἀγαθό χαρακτῆρα, μία προσωπικότητα πού θά μπορεῖ νά διακρίνει τό καλό ἀπό τό κακό, τό ὠφέλιμο ἀπό τό ἐπιζήμιο. Θά ἀποκτήσουν τίς κατάλληλες πνευματικές δυνάμεις ὥστε νά ἀντέξουν στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, νά ζήσουν μέ ἀρχές καί ἀξίες, τίς ὁποῖες θά μεταδώσουν μέ τή σειρά τούς στίς ἐπερχόμενες γενεές. Γι’ αὐτό ἐσεῖς φροντίζετε μέ φιλότιμο γιά τήν καλή τούς μόρφωση καί μαζί ἄς φροντίσουμε γιά τήν ἐν Χριστῷ παιδαγωγία τους.

Καί ἐσεῖς, ἀγαπητά μου παιδιά, ἀνακαλύψετε τήν οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἐνορία σας. Ἐκεῖ θά βρεῖτε φίλους καί ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι περιμένουν νά σᾶς ὑποδεχθοῦν μέ ἀγάπη. Θά ἔχετε πολλές εὐκαιρίες καί ἀφορμές, μέσα ἀπό ποικίλες ἐκδηλώσεις καί δραστηριότητες, νά ἐκφράσετε τίς ἀπορίες καί τίς ἀνησυχίες σας, νά κοινωνικοποιηθεῖτε, νά κάνετε νέες φιλίες, νά γνωρίσετε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, νά ἔλθετε σέ βιωματική ἐπαφή μέ τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι θά ἀποκτήσετε τή χαρά τοῦ Χριστοῦ στή ζωή σας.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐργάζεται γιά νά δώσει σέ ὅλους ἐσᾶς, τά πνευματικά της παιδιά, τήν κατάλληλη πνευματική τροφή πού χρειάζεται ὁ καθένας καί ἡ καθεμία. Ανταποκριθεῖτε στό κάλεσμα αὐτό. Ἡ συμμετοχή σας στίς κατηχητικές δραστηριότητες εἶναι μία ὁμολογία Πίστης, ἀπόδειξη στή ζωή σας ὅτι τόν πρῶτο λόγο τόν ἔχει ὁ Χριστός, ὅτι ἡ ζωή σας πορεύεται μέ ὁδηγό καί ἐλπίδα τόν ἀδιάψευστο λόγο τοῦ Εὐαγγελίου Του.

Εὔχομαι ὁ Χριστός νά εὐλογεῖ τίς οἰκογένειές σας, τή ζωή καί τά ἔργα σας. Ἡ Χάρις καί ὁ Φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά κατοικεῖ στίς καρδιές τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας. Καλή καί εὐλογημένη κατηχητική χρονιά!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button