Εκδόσεις

Η Κρήτη των αιώνων και των αγώνων

Συγγραφέας: Θεοχάρης Δετοράκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου, Νεάπολη 2005Συγγραφέας: Θεοχάρης Δετοράκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου, Νεάπολη 2005

Back to top button