Εκδόσεις

Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τῆς Καρδιώτισσας

Συγγραφέας: Πρωτ. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης
Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου

Back to top button