Εκδόσεις

Spinalonga, the island of suffering, faith and hope

Συγγραφέας: Georgios Mamakis
Εκδόσεις: Holy Metropolis of Petra and Cherronisos
Επιμέλεια: Georgios Mamakis, Archimandrite Titos Tampakakis

Back to top button