Εκδόσεις

Θεοτόκος: Το πρότυπον της μητρικης και παρθενικής ὡραιότητος

Συγγραφέας: Πρωτ. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης
Εκδόσεις: Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Ἁγίου Νικολάου Κρήτης

Back to top button