Ενημέρωση

Χοροστασίες κατά τὴν Α΄ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

-Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καὶ Χεῤ­ῥο­νή­σου κ. Νε­κτά­ρι­ος τὴν Πα­ρα­σκευ­ὴ 2 Μαρ­τί­ου 2012, στις 6.00 μ.μ., θὰ χο­ρο­στα­τή­σει στον Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Μα­λί­ων Πε­δι­ά­δος, στην Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Μι­κροῦ Ἀ­πο­δεί­πνου καὶ θὰ ἀ­να­γνώ­σει τὴν A΄ Στά­ση τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν τῆς Θε­ο­τό­κου.

 

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

-Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καὶ Χεῤ­ῥο­νή­σου κ. Νε­κτά­ρι­ος τὸ Σάβ­βα­το 3 Μαρ­τί­ου 2012, τὸ πρω­ί, θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στον Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Σελ­λη­νά­ρι καὶ θὰ τε­λέ­σει τὴν εἰς Πρε­σβύ­τε­ρον Χει­ρο­το­νί­αν τοῦ Δι­ακ. Νι­κο­λά­ου Δρα­ϊ­νά­κη.

 

Κυριακή Α΄ τῶν Νηστειῶν (4 Μαρτίου 2012 – Ὀρθοδοξίας)

-Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καὶ Χεῤ­ῥο­νή­σου κ. Νε­κτά­ρι­ος τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 4 Μαρ­τί­ου 2012, τὸ πρω­ί, θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στον Ἱ­ε­ρὸ Μητροπολιτικό Να­ὸ τῆς Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως.

-Τὸ ἀ­πό­γευ­μα στίς 5.00 μ.μ. θὰ χο­ρο­στα­τή­σει στόν Κα­τα­νυ­κτι­κὸ Ἐ­σπε­ρι­νὸ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος πό­λε­ως Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου, ὅ­που καὶ θὰ ὁ­μι­λή­σει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button