Ενημέρωση

Εγκύκλιος για το Ἅγιο Πάσχα

Ἀριθμ. Πρωτ. 160              Ἐν Νεαπόλει τῇ 03-04-2015

 

 

Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ

ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος

παρά τοῦ ἐνδόξως Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ

 

 

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 «Καινὴν Κυριακὴν ἑορτάζομεν σήμερον. Τῆς καινῆς Κυριακῆς ἄγομεν τὰ ἐγκαίνια». Ὁ Κύριός μας πάλαιψε μέ τόν θάνατο καί ἐξῆλθε νικητής. Μέ τήν ἀστραπή τῆς θεότητός Του νέκρωσε τόν ᾍδη, ἔλυσε τὸ κατάκριμα τοῦ θανάτου, ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν τυραννία τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ. Ὁ Χριστός διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ἄδειασε τά ταμεία τοῦ ᾍδου καί διέλυσε τό βασίλειο τοῦ διαβόλου. «Ποῦ σου θάνατε το κέντρον; Ποῦ σου ᾌδη το νίκος; Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος. Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς μέσα στὴν Ἱστορία. Δὲν ὑπάγεται στὴ νομοτέλεια αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὴν ἱστορία, τὴν νοηματοδοτεῖ καὶ τὴν προσανατολίζει πρὸς νέους ὁρίζοντες, πρὸς ἕνα καινούριο κόσμο ποὺ δέν σχετίζεται μέ τόν κόσμο τῆς φθορᾶς, τοῦ πόνου καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀνανέωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ἡ ἀνάπλαση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ βίωση τῆς ἐσχατολογικῆς πραγματικότητος. 

Αὐτὸς ὁ ἀνακαινισμένος κόσμος δέν ἀναδίδει ὀσμὴ φθορᾶς, τρόμο θανάτου, ἀλλά εἶναι ζωὴ ἀγάπης, ζεστασιᾶς καὶ ἐλπίδας. Αὐτήν τήν ἐμπειρία τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας καί τῆς Ἀναστάσεως ἀποκτοῦν ὅσοι ζοῦν καί πολιτεύονται κατά Χριστόν. Αὐτήν τήν γνήσια καί ζώσα ἀλήθεια ἀπευθύνει ἡ Ἐκκλησία στὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς καλώντας τον νά κοινωνήσει στά παθήματα καί στόν θάνατο τοῦ Κυρίου μας, γιά νά ἀποκτήσει τήν ἐμπειρία καί τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως Του.   

Ὁ ἀναστάς Κύριος παρέχει τὴν ἀθανασία καὶ ἐγγυᾶται τὴν αἰωνιότητα. Ὁ θάνατος πλέον καταργεῖται καὶ ἡ ἐποχὴ τῆς χάριτος, ἡ καινὴ διαθήκη Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἀχνοφαίνεται στὸν ὁρίζοντα τῆς Νέας Ἱερουσαλήμ. «Χαίρετε λαοὶ καὶ ἀγαλλιάσθε… Χαίρετε βροτοί και σκιρτήσατε, μηδες θρηνείτω πενίαν· φάνη γρ κοιν βασιλεία.

Δεῦτε, λοιπόν, καί ἡμεῖς, λαμπαδηφόροι, ἄς ζήσουμε τήν ἀνατολή τοῦ ἕαρος τῆς Σωτηρίας, τήν Ἀνάσταση ὡς γεγονός στήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Νά γνωρίσουμε ποιός εἶ­ναι ὁ Χριστός καί ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του. Νά γίνουμε τέκνα φωτόμορ­φα Ἀναστάσεως, μνημονεύοντες πάντοτε, ὅπως οἱ μάρτυρες, «Ἰησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν».

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μετά πατρικν εχν

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button