Ενημέρωση

Εγκύκλιος Σεβ. Μτηροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου για τη Μεγάλη Εορτή του Πάσχα

 Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ

ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου
παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος
παρά τοῦ ἐνδόξως Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ
 
 
Ἀγαπητοί μου,
Χριστός Ἀνέστη!
«Καινὴν Κυριακὴν ἑορτάζομεν σήμερον, τῆς καινῆς Κυριακῆς ἄγομεν τὰ ἐγκαίνια… Ἀνέστη Χριστὸς ἡ τῶν πεσόντων ἀνάστασις καὶ τὸν Ἀδὰμ συνήγειρεν. Ἀνέστη Χριστὸς ἡ πάντων ἀνάστασις καὶ τῆς κατάρας τὴν Εὔαν ἀπήλλαξεν. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ χαρὰν πάσῃ τῇ κτίσει ἐδωρήσατο. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ τὸ τοῦ Ἅδου ἐκενώθη δεσμωτήριον. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ τὴν φθορὰν τῆς φύσεως εἰς ἀφθαρσίαν μετήγαγεν. Ἥτις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις τῇ ἀναστάσει ἀνακαινίζεται…».
Ἀνάστασιν, λοιπόν, Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνοῦμεν Κύριον Ἰησοῦν τόν μόνον ἀναμάρτητον. Διακηρύσσουμε τήν πίστη μας στήν  Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί στήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του. Στήν Ἀνάσταση πού δέν ὑπάγεται στὴ νομοτέλεια αὐτοῦ τοῦ κόσμου. 
Ἡ σημασία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐξαντλεῖται στὴν ἀπολογητικὴ προσπάθεια ἀπόδειξης τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας. Ἡ Ἀνάσταση βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὴν ἱστορία, τὴν νοηματοδοτεῖ καὶ τὴν προσανατολίζει πρὸς νέους ὁρίζοντες, πρὸς ἕνα καινούριο κόσμο, τελείως διαφορετικό ἀπό τόν κόσμο τῆς φθορᾶς, τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀνανέωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ἡ ἀνάπλαση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ βίωση τῆς ἐσχατολογικῆς προσδοκίας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δηλώνει τὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἐν Χριστῷ κόσμου πού δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν ὀσμὴ της φθορᾶς, τὸν τρόμο τοῦ θανάτου, ἀλλά εἶναι ζωή ἀγάπης, θυσίας καὶ ἐλπίδας.
Ἡ Ἀνάσταση εἶναι θεῖο προσκλητήριο, ποὺ ἀφορᾶ τὸν κάθε ἄνθρωπο. Καί ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς καλεῖ καί προσφέρει τὸ δῶρο τῆς καινῆς ζωῆς καί τήν ἄγκυρα τῆς ἐλπίδος, ἄραγε δὲν ἀποτελεῖ ἀσύνετη ἐκδήλωση τοῦ ἀνθρώπου νὰ προτιμάει τὸν θάνατο καί τόν μηδενισμό; 
Ὅταν ὁ Θεὸς μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀνακαινίζει τὸν κόσμο καὶ δίνει τὴ δυνατότητα ἀνάστασης τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ποιά δι-καίωση μπορεῖ νὰ ἔχει ὅποιος ἐπιμένει στὴν ἀπόγνωση καὶ στὸ μηδέν;
Γι’ αὐτό, χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιάσθε. Χαίρετε βρoτοί καί σκιρτήσατε. Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου. Αὐτός ἡμᾶς ἔσωσεν ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. Φωτίζου, φωτίζου ἡ κοινωνία, σύμπας ὁ κόσμος! 
Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!
 
 
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button