Ενημέρωση

Ερημητήριο Αγίου Ανδρέα

Στήν ἀκτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα δημιουργήθηκε κατά τόν 19ο αἰώνα ἕνα φημισμένο προσκύνημα σέ μέρος πού κατά τήν παράδοση ὑπῆρχε παλιότερα Μονή. Ἐκεῖ μόναζε ὁ Ἱωάννης Λαμπράκης, ὁ ὁποῖος καί ἔκτισε τό σπηλαιώδη ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, πού βλέπει τήν ἀπεραντοσύνη τοῦ Κρητικοῦ Πελάγους.

Περιοχή: Φινοκαλιάς

Back to top button