Ενημέρωση

Ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο

Ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός ἔτους ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τῆς μακαριστῆς Καθη­γουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρδιωτίσσης Κερᾶς Πεδιάδος, Μαριάμ Μοναχῆς, θά τε­λε­σθῇ ἀρχι­ε­ρατικόν μνημόσυνον εἰς τό καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τό Σάββατον 30ην Μαρτίου 2019.

Παρακαλοῦμεν, ὅσους τιμοῦν τήν μνήμην αὐτῆς, νά προσέλθουν διά νά προσευχηθοῦν ὑπέρ ἀνα­παύσεως αὐτῆς.                  

                 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Back to top button