Ενημέρωση

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Μιλάτου

Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα τελέσθηκαν τὸ Σάββατο 9 Αὐγούστου τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἐνορίας Μιλάτου, ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέτρας καὶ Χερρονήσου κ. Νεκτάριο. Ὁ Ναὸς ἀνηγέρθη γιά νά καλύψει τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τοῦ παραλιακοῦ οἰκισμοῦ τῆς Μιλάτου, διδόντας παράλληλα καὶ τὴν μαρτυρία τῆς πίστεώς μας στούς ἐπισκέπτες τῆς περιοχῆς.
Ὁ Σεβασμιώτατος στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁμιλία του, τόνισε τήν ἀναγκαιότητα νά κτίζονται Ἱεροί Ναοὶ, ἰδιαιτέρως σὲ τουριστικὲς, ἀναπτυσσόμενες περιοχές. Εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους, ποὺ συντελοῦν  στήν  ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ἰδιαιτέρως δὲ τὸ ζεῦγος Κωνσταντίνου καὶ Μαρίας Βεληβασάκη,  οἱ ὁποῖοι δώρησαν τὸ οἰκόπεδο καὶ βοήθησαν οἰκονομικὰ στόν ἐξοπλισμὸ τοῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ  τὸν κ. Μίνωα Γεννιατάκη, ὁ ὁποῖος δώρησε μέρος τῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν. Εὐχαριστίες ἐπίσης ἀπηύθυνε καὶ τοὺς Ἱερεῖς πού διηκόνησαν τὴν Ἐνορία καί πού συνέβαλλαν στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, τὸν Αἰδ. Πρωτ. Ἐμμανουὴλ Λυράκη, τόν Αἰδεσ. Γεώργιο Ἀρακαδάκη, τὸν Ἀρχιμ. Ἀλέξιο Γιαννιὸ καθὼς καὶ τόν νῦν ἐφημέριο Αἰδ. Ἀνδρέα Κουναλάκη. Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκαμε στούς ἀειμνήστους Ἰωάννη καὶ Καλλιόπη Κατσαράκη, οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν ἀφειδώς τήν οἰκονομική τους βοήθεια.
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς εἶναι τρίκλιτη βασιλική. Τὸ κεντρικὸ κλίτος εἶναι ἀφιερωμένο στούς Ἁγίους Ἀναργύρους, τὸ δεξιὸ στόν Τίμιο Πρόδρομο καὶ τὸ ἀριστερὸ στόν Ἅγιο Ἀντώνιο.

Back to top button