Ενημέρωση

Ἐγκύκλιος τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν

 Πρός

Τίς ἐκπαιδευτικές κοινότητες, τούς ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς,

τούς γονεῖς καί κηδεμόνες, τούς μαθητές καί

τό πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί μου,

Γιορτάζουμε ἐφέτος τούς Ἅγιους Τρεῖς Ἱεράρχες σέ μία ἰδιαίτερα κρίσιμη περίοδο γιά τήν Πατρίδα μας. Ἡ οἰκονομική κρίση δέν ἄφησε ἀνεπηρέαστο τό χῶρο τῆς παιδείας καί παράλληλα φανέρωσε ὅτι πέρα ἀπό τήν οἰκονομική κρί­ση, ὑπάρχει μία ἄλλη κρίση βαθύτερη, κρίση ἠθική, ἀξιῶν, κρίση πνευματική.

Κάτω ἀπό ἀντίξοες καί δυσμενεῖς συνθῆκες καλούμαστε ὅλοι μας γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί λειτουργοί καί μαθητές νά ἐργαστοῦμε ἐνσυνείδητα γιά νά ἔχουμε τό καλύτερο δυνατό ἀποτέλεσμα.

Ἄν καί ὅλοι μας, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί λειτουργοί, βιώνουμε ἔντονα προσωπικά προβλήματα καί ἀδιέξοδα, ὀφείλουμε μέ κάθε τρόπο νά μείνουμε κοντά στά παιδιά μας, νά τά ἐμπνεύσουμε, νά τά στηρίξουμε, νά τά βοηθήσουμε νά βροῦν ἐλπίδα καί προοπτική, αἰσιοδοξία καί χαρά.

Ὅπως οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δέν ἦταν μόνο σοφοί δάσκαλοι ἀλλά καί πνευματικοί ὁδηγοί, ἔτσι καί ἐμεῖς, ἄς μήν μεταφέρουμε μόνο γνώσεις στά παιδιά. Ἄς προσπαθήσουμε νά ἱκανοποιήσουμε καί τίς ἀνάγκες τῆς ἀνήσυχης νεανικῆς ψυχῆς. Ἄς μήν τούς προσφέρουμε στεῖρα ἐγκεφαλική γνώση, ἀλλά ψυχοπνευματική μόρφωση ἔχοντας πάντοτε κατά νοῦ ὅτι οἱ μαθητές μας, δέν ὠφελοῦ­νται μόνο ἀπό τίς γνώσεις μας ἀλλά, πρωτίστως ἀπό τό παράδειγμα τῆς ζωῆς μας.

Ἄν καί ἐσεῖς οἱ μαθητές εἶστε ἀπογοητευμένοι ἀπό τόν κόσμο πού σᾶς ἔφτιαξαν οἱ μεγάλοι γιά νά ζήσετε καί βλέπετε νά ἀνοίγεται ἡ ζωή μπροστά σας χωρίς προοπτική, πρέπει νά διεκδικήσετε τό μέλλον πού σᾶς ἀνήκει. Προσπαθῆστε νά πραγματοποιήσετε τά ὄνειρά σας. Μήν συμβιβάζεστε! Ἐπενδύστε σέ ἀξίες, ἰδέες καί ἰδανικά πού δέν θά σᾶς ἀπογοητεύσουν.

Μή φοβηθεῖτε νά ἀκολουθήσετε τό παράδειγμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἐκεῖνοι ἐπέλεξαν νά ἀρνηθοῦν ὅ,τι σήμερα θά χαρακτηρίζαμε ὡς «ἐπιτυχία»: χρήματα, καριέρα, κοσμική δόξα καί ἐξουσία. Ἦταν πλούσιοι πού μέ τή θέλησή τους ἔγιναν φτωχοί. Ἐπέλεξαν νά σταθοῦν δίπλα στόν ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα στόν πονεμένο καί στόν ἀδύναμο. Μέσα ἀπό πολλές δυσκολίες καί ντι­ξο­ότητες κέρδισαν τή χαρά τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς. Μή φοβηθεῖτε! Τολμῆ­στε νά μιμηθεῖτε τό πρότυπο ζωῆς πού σᾶς προτείνουν σήμερα οἱ Τρεῖς Ἱε­ράρ­χες. Ἡ ζωή σας θά ἀποκτήσει νόημα, θά γεμίσει χαρά καί ἐλπίδα.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ σημερινή ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία καί τή χαρά νά συγκεντρωθοῦμε στήν Ἐκκλησία γιά νά τιμήσουμε τή μνήμη τους καί τήν ἀνεκτίμητη προσφορά τους στή παιδεία καί τόν πολιτισμό μας.

Ἡ σημερινή ἑορτή ἀποστέλλει πολλαπλά μηνύματα σέ ὅλους γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές καί μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά ἀναστοχαστοῦμε πόσο σημαντική εἶναι ἡ παιδεία, σέ προσωπικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο.

Τό μήνυμα τῶν Τριῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, πάντα ἐπίκαιρο καί ἐπαναστατικό, ἔρχεται νά μᾶς θυμίσει τή χριστιανική αὐθεντικότητα, νά προτείνει λύσεις καί νά δώσει κατευθύνσεις, πού γεμίζουν ἐλπίδα καί ἀπελευθε­ρώ­νουν. Ἐάν στραφοῦμε σέ Ἐκείνους θά βροῦμε τήν ἔμπνευση γιά ἰδανικά, πού ἔχουμε ἀνάγκη. Θά ἀντλήσουμε θάρρος νά πᾶμε ἀντίθετα στό ρεῦμα, δύναμη νά σηκωθοῦμε λίγο ψηλότερα.

Ἐκφράζουμε τίς καλύτερες εὐχές μας, τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἐκπαι­δευτι­κούς λειτουργούς, τούς γονεῖς καί κηδεμόνες, τούς μαθητές καί σπουδαστές ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς παιδείας τοῦ τόπου μας.

Νά ἔχουμε ὅλοι μας τήν εὐχή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, τήν προστασία τους καί εἴθε μέ τίς πρεσβεῖες τους νά ἀνατείλουν καλύτερες ἡμέρες γιά τήν πνευματική ζωή καί τήν παιδεία μας, τούς νέους καί τήν Πατρίδα μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button