Ενημέρωση

Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου γιά τό νέο ἔτος

Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

Πρός τό Εὐσεβές Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας

 

Ἀγαπητοί μου,

Ἔφθασε καιρός, τὸ νέο σωτήριο ἔτος 2010. Ἂς εὐχαριστήσουμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν εὐλογία Του. Αὐτὸς εἶναι «ὁ τῶν αἰώνων Ποιητής καὶ Δεσπότης». Αὐτὸς καθιστᾶ εὐλογημένο καὶ εὔφορο κάθε ἔτος.

Συμβατική, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι αὐτὴ ἡ ἐναλλαγὴ τοῦ χρόνου. Γιατί ὅπως ὁ ἥλιος συνεχίζει ἀσταμάτητα τὴν τροχιὰ του, ἔτσι καὶ ὁ χρόνος. Καὶ ὅπως γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὑπάρχει δύση καὶ ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, ἔτσι ὑπάρχει καὶ ἡ ἐναλλαγὴ τοῦ χρόνου.

Οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου ἔγινε μόνο ὅταν ὁ Ἄχρονος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος. Τότε προσανατολίστηκε ὁ χρόνος πρὸς τὴν αἰωνιότητα, διεστάλη καὶ ἔγινε «καιρὸς εὐπρόσδεκτος καὶ ἡμέρα σωτηρίας».

Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸν Χριστό, δὲν πιστεύει στὴν αἰωνιότητα καὶ δὲν ἐκτιμᾶ τὴν ἀξία τοῦ χρόνου. Ἐν Χριστῷ ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴ δυνατότητα μὲ ἕνα λεπτὸ τοῦ χρόνου, νὰ ἀγοράσει τοὺς οὐρανούς.

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ νέος χρόνος πρέπει νὰ σηματοδοτήσει μία νέα ἀρχὴ στὴ ζωή μας. Νὰ ἀπεκδυθοῦμε τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ γίνουμε νέοι ἐν Χριστῷ. Ἔτσι θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ χρόνου, ὁ ὁποῖος ὠθεῖ, συλαγωγεῖ ὅλους τους ἀνθρώπους ἀπὸ τὴ σκηνὴ τῆς ἐπικαιρότητας στὴ χοάνη τῆς λήθης. Μὲ τὴν πίστη μας στὸν Χριστὸ ὁ χρόνος σηματοδοτεῖ τὴν ἐλπίδα καὶ φέρει τὴ χαρά, γιατί ὅσο φεύγει ὁ χρόνος τόσο ἔρχεται ἡ αἰώνια ζωή.

Ὁ χρόνος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολυτιμότερα δῶρα τοῦ Θεοῦ. Ἂς τὸν ἔχουμε στὴ ζωή μας καλὸ σύμβουλο. Μᾶς ὡριμάζει, μᾶς χαρίζει ὑπομονή. Κανένας νὰ μὴν πεῖ ποτὲ πὼς δὲν ἔχει χρόνο. Δὲν ἔχουμε χρόνο, ὅταν δὲν ἔχουμε ἀγάπη, γιατί ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας δὲν ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ ὦρες καὶ ἡμέρες, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη καὶ θέληση.

Ὅσο κι ἂν εἶναι σύντομος ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας, ἐμεῖς ὄταν τόν σπαταλοῦμε τὸν συντομεύουμε ἀκόμη περισσότερο. Ὅποιος κερδίζει τὸ χρόνο κερδίζει τὸ πᾶν. Ὁ χρόνος ἐν Χριστῷ δὲν θεωρεῖται ποτὲ χαμένος.

Ἀγαπητοί μου,

Σήμερα ἑορτάζει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Οὐρανοφάντωρ. Αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ ἑρμήνευσε «τὴν φύσιν τῶν ὄντων» μὲ τὶς ὑπέροχες ὁμιλίες του στὴν Ἑξαήμερο. Ὁ φιλανθρωπότατος Ἱεράρχης τῆς Καισάρειας μᾶς καλεῖ νὰ εἴμαστε ἀνοικτοὶ στὴν προσφερόμενη, διὰ τοῦ χρόνου, ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀπεγκλωβιστοῦμε ἀπὸ τὴν αὐτοεμπιστοσύνη τοῦ ἐγωισμοῦ μας.

Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἄπειρη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ὤν Προαιώνιος «ἔλαβε δούλου μορφὴν ἵνα ἡμᾶς συμμόρφους ποιήσῃ τῆς εἰκόνος τῆς δόξης Αὐτοῦ». Αὐτὸς εἶναι κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο ἐν χρόνῳ ὁ ὕψιστος προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἡ κατὰ χάριν θέωσή του.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Ἅγιος τοῦ ὁποίου τὴ Θεία Λειτουργία τελοῦμε σήμερα, προσκομίζει τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ σ’ ἐμᾶς. Καὶ τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀγαθά, ἀγαπητικά σὲ ὅλους μας.

Εὔχομαι πατρικὰ σ’ αὐτὸ τὸ νέο ἔτος νὰ βιώσουμε περισσότερο τὴν εὐδοκία τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Καί νὰ μὴν ξεχνοῦμε ὅτι καί οἱ πιό σκοτεινές ἡμέρες τῆς ζωῆς μας στό χρόνο μέ τό φῶς τῆς Πίστεως, ἀποκτοῦν μία μεγάλη λάμψη.

Εὐλογημένο, εὐφρόσυνο, ἀγαθόδωρο, αἴσιο καί σωτήριο τὸ νέο ἔτος 2010.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button