Ενημέρωση

Η εορτή του Αγίου Γερασίμου του νέου ασκητού, του εν Κεφαλληνία (β)

Προσφώνησις Αρχιμ. Τίτου Ταμπακάκη
Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως
Πέτρας και Χερρονήσου
εις τα Ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου
20/10/2016

Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα!
Σήμερον, την 20ην του μηνός Οκτωβρίου, εορτή της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του εν Κεφαλληνία, η κατά Πέτραν και Χερρόνησον Εκκλησία του Χριστού εορτάζει. Οι Άγιοι Αρχιερείς και οι εκ του Ιερού Καταλόγου που συλλειτουργούν και συμπροσεύχονται κατά την εύσημον ταύτην ημέραν, οι ευσεβείς άρχοντες, η μαθητιώσα νεολαία και ο θεοφιλής λαός, άπαντες εορτάζoμεν μετά χαράς, δια πρώτην φοράν, τα ονομαστήρια του νέου ποιμενάρχου της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, κυρίου Γερασίμου.
Η ονομαστική εορτή του Μητροπολίτου είναι πάντοτε αιτία και αφορμή χαράς, ευωχίας πνευματικής και κατά Χριστόν ευφροσύνης δια το πλήρωμα της Μητροπόλεώς του, καθόσον εορτάζει ο φέρων την ευθύνην δια την κατά Χριστόν προαγωγήν του, ο λειτουργός των Μυστηρίων του Θεού, ο αγωγός της Θείας Χάριτος, ο έχων το πλήρωμα της Ιερωσύνης. Εορτάζει ο πηδαλιούχος της νοητής ολκάδος.
Δεν παρήλθε χρόνος από την ημέραν που ανήλθατε εις τον αρχιερατικόν θρόνον της θεοσώστου Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου και ήδη, ως λαμπροφορούσαν ημέραν που αυγάζει, εγνωρίσαμεν την ανύστακτον μέριμνά Σας και την αμείωτον αγωνίαν Σας δια την πνευματικήν πρόοδον και σωτηρίαν του ποιμνίου Σας.
Εγνωρίσαμεν το μειλίχιον και πράον του χαρακτήρος Σας. Την πνευματικήν Σας διάκρισιν που όλα τα οικονομεί προς το συμφέρον. Ελάβαμεν πείραν της πατρικής Σας αγάπης προς όλους, ιδιαιτέρως δε προς τους Κληρικούς, τους Μοναχούς και τας Μοναχάς της Μητροπόλεώς Σας.
Με δικαιολογημένην λοιπόν πνευματικήν αγαλλίασιν και ημείς σήμερον, Σεβασμιώτατε Γέροντα, συναχθέντες επί τω αυτώ, κύκλω του Ιερού Θυσιαστηρίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Μεγάλης Παναγίας, συμμετείχαμεν εις την Θείαν Λειτουργίαν της οποίας προεξήρχατε,εις την Αναίμακτον Θυσίαν που προσεφέρατε δι’ όλην την Μητρόπολίν Σας, διά τους ευλαβείς πιστούς και τους αιτούντας την Θείαν Ευσπλαχνίαν και το Άπειρον Έλεος του Πανοικτίρμονος Θεού. Εκοινωνήσαμεν του Αχράντου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Αρχιποίμενος Χριστού εκ των σεπτών χειρών Σας.
Μετέχομεν της χαράς Σας ως πνευματικά Σας τεκνία και μετά βαθείας και υιικής αγάπης Σας απευθύνομεν εξ ονόματος πάντων, των Ιερέων, των Μοναστικών Αδελφοτήτων, των Αρχόντων και του λαού την δαβιτικήν προτροπήν «κύκλω της τραπέζης σου ευφράνθητι, καθορών σου Ποιμενάρχα» το θεόθεν εμπεπιστευθέν Υμίν ποίμνιον.
Συνακολούθως, παρακαλούμεν την Μεγάλην Παναγίαν την σκέπην των αρχιερατικών Σας βηματισμών και την Παναγίαν την Ορφανήν της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, της Μονής της μετανοίας Σας που εσπόγγισε ως φιλόστοργος Μήτηρ τους ιδρώτας των κόπων και μόχθων της μοναστικής σας καθοσιώσεως, τον Άγιον Γεράσιμον, τον προστάτην Σας Άγιον, να Σας προστατεύουν δια των ακοιμήτων πρεσβειών των.
Να Σας ενισχύουν εις τον ασκητικόν Σας αγώνα, να Σας χαρίζουν πολλά αποθέματα υπομονής, αγάπης και μακροθυμίας. Αναπέμπομεν εκ μέσης καρδίας διάπυρον προσευχήν εις τον Μέγαν Αρχιερέα Ιησούν Χριστόν: «εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου ον χάρισαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της Σης αληθείας».
Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button