Ενημέρωση

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου… ήτοι σχόλια στην ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου

Συγγραφέας: Πρωτ. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης

Back to top button