Ενημέρωση

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος στην Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου στην Κωνσταντινούπολη

Μετά από πρόσκληση της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος μετέβη κατά το διάστημα 31 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου εις Κωνσταντινούπολιν, όπου παρέστη στην Εορτή της Ινδίκτου και μετείχε της Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου.

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου στο Φανάρι η Εορτή της Ινδίκτου, δηλ. η αρχή του εκκλησιαστικού έτους και η Σύναξις προς τιμή και μνήμη της Παναγίας της Παμμακαρίστου.

Το εσπέρας της Παρασκευής 31 Αυγούστου τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής της Ινδίκτου στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Βαλουκλή, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και συμπροσευχομένων των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου.

  

Το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε η Α.Θ.Π., ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συγχοροστατούντων πολλών Αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου, οι οποίοι, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, υπέγραψαν την καθιερωμένη Πατριαρχική και Συνοδική πράξη καθαγιασμού της νέας Ινδικτιώνος.

Το εσπέρας του Σαββάτου 1 Σεπτεμβρίου, η Α.Θ.Π., ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνάξεως της Ιεραρχίας των εν ενεργεία Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων του Οικουμενικού Θρόνου που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ των οποίων μετείχαν ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Κατά τη διάρκεια της Συνάξεως, που ξεκίνησε με ομιλία του Παναγιωτάτου και διήρκεσε έως την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, συνεζητήθησαν θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και διορθοδόξου ενδιαφέροντος επί των ακόλουθων εισηγήσεων:

  • Σεβασμ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ιωάννου με θέμα: “Η χορήγησις του Αυτοκεφάλου και τα επ’ αυτού προνόμια της Μητρός Εκκλησίας – Ιστορικοκανονική και θεολογική θεώρησις”.
  • Θεοφιλ. Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου, με θέμα: “Το προνόμιον του εκκλήτου – Ιστορικοκανονική και θεολογική θεώρησις”.
  • Σεβασμ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, με θέμα: “Αποτίμησις των προσφάτων επισκέψεων της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας εις τους τας κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας”.
  • Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, με θέμα: “Το εκκλησιαστικόν πρόβλημα της Ουκρανίας”.
  • Σεβασμ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, με θέμα: “Ιστορική Ανασκόπησις της Εκκλησίας της Αχρίδος εν σχέσει με μία νέαν ταυτότητα”.
  • Σεβασμ. Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου, με θέμα: “Κανονική και εκκλησιολογική αποκατάστασις της Εκκλησίας των Σκοπίων”.
  • Σεβασμ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, με θέμα: “Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και αι εν τω εξωτερικώ Επαρχίαι αυτού”.
  • Σεβασμ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ελπιδοφόρου, με θέμα: “Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και τα Θεολογικά Γράμματα”.
  • Σεβασμ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, με θέμα: “Τα μετά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον”.

  

Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, o Οικουμενικός Πατριάρχης, στην καταληκτήρια ομιλία του τόνισε: “η διακονική και εσχατολογική ταυτότης της Εκκλησίας απειλείται σήμερον όχι μόνον από την εκκοσμίκευσιν, αλλά και από την κλειστότητα και την εσωστρέφειαν μιάς πνευματικότητος, η οποία παρεισέρχεται εις την Εκκλησίαν. Είμεθα κληρονόμοι και φύλακες της ιεράς παρακαταθήκης των Πατέρων, της ορθής πίστεως, της ορθής λατρείας και δοξολογίας και της εν Χριστώ και κατά Χριστόν ορθοπραγίας, της ελευθεροποιού αληθείας, της φιλοκαλίας και της φιλανθρωπίας, του κοινοτικού πνεύματος και του πολιτισμού της αλληλεγγύης, εν επιγνώσει της αρρήκτου ιστορικής συνεχείας μιάς παραδόσεως, μαρτυρηθείσης διά της ομολογίας και της θυσίας των Αγίων, διά της ορθοδόξου ευσεβείας και της πνευματικότητος, διά του θαύματος της θεολογίας των Πατέρων, διά του σταυροαναστασίμου ήθους της ασκήσεως, διά του ευχαριστιακού τρόπου του βίου, διά της ελπίδος της αιωνιότητος. Έκαστος εξ ημών, Ιερώτατοι αδελφοί, και άπαντες ομού, κλήρος και λαός, είμεθα διάκονοι και υπερασπισταί αυτών των αληθειών και των ευλογιών ενώπιον Θεού και ανθρώπων”.

Σε άλλο σημείο είπε χαρακτηριστικά: “αγωνιζόμεθα διά την ενότητα και ευστάθειαν της Ορθοδοξίας και διά την κοινήν εκκλησιαστικήν μαρτυρίαν. Ανεφέρθημεν εις την παρούσαν σύναξιν εκτενώς εις τα διορθόδοξα θέματα. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως υπεύθυνον διά την διαφύλαξιν της ενότητος, τον συντονισμόν των διορθοδόξων σχέσεων και των πανορθοδόξων πρωτοβουλιών, λειτουργεί την ένθεον αυτού διακονίαν εν τη ορθοδόξω οικουμένη πιστόν εις τας αμεταθέτους εκκλησιολογικάς και κανονικάς αρχάς της Παραδόσεως των Πατέρων.

 

Το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου, επί τη Εορτή της Ινδίκτου και τη Ημέρα της Προστασίας του Περιβάλλοντος τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως. Ανεγνώσθη το μήνυμα της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και εψάλη το Πολυχρόνιον Αυτής. Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου Πανοσ. Αρχιμ. κ. Τίτος Ταμπακάκης μετέφερε καθηκόντως στους πιστούς τις ευχές του Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας, ο οποίος ευρίσκετο στο Σεπτόν της Ορθοδοξίας Κέντρον, μετέχων στην Ιεραρχία του Οικουμενικού Θρόνου, επί τη ενάρξει του νέου Εκκλησιαστικού Ενιαυτού.   

    

Back to top button