Ενημέρωση

Πασχάλιος Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου

Ἀριθμ. Πρωτ. 221   

Ἐν Νεαπόλει τῇ 7-4-2009
 

Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ
ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου
παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος
παρά τοῦ ἐνδόξως Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ
 

Ἀγαπητοί μου,
«Πάσχα, Κυρίου Πάσχα», σήμερα. «Πάσχα μέγα, ἱερώτατον, λύτρον λύ­πης». «Λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει». Ἑορτάσωμεν θεοπρεπῶς καί ἐκκλη­σιαστικῶς.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος, ὁ μόνος ἀληθινός Θεός. Ἀληθῶς ὑπάρχει πέραν τοῦ τάφου ζωή. Τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι­στοῦ μᾶς ἀπεκάλυψε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας, συγκεφαλαιώνει τό νόημα τῶν κόσμων τοῦ Θεοῦ, τῶν ὁρατῶν καί τῶν ἀοράτων.
Χριστός Ἀνέστη! Ἡ ζωή εἶναι πιό κραταιά ἀπό τόν θάνατο, τό καλό πιό ἰσχυρό ἀπό τό κακό, ἡ ἀλήθεια πιό δυνατή ἀπό τό ψέμμα. Χριστός Ἀνέστη! Καί μαζί Του ὅλες οἱ ἐλπίδες τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι δικαιωμένες. Τά δεσμά τοῦ σκότους λύνονται, τά ἀδιέξοδα καί τά προβλήματα ὑπερβαίνονται.
Ὁ Χριστός Ἀνέστη καί μᾶς ἀπέδειξε πώς ἡ ζωή Του εἶναι ἡ Αἰώνια Ζωή, ἡ ἀλήθειά Του ἡ Αἰώνια Ἀλήθεια, ἡ ἀγάπη Του ἡ Αἰώνια Ἀγάπη.
Χριστός Ἀνέστη! «Φωτίζου, φωτίζου ἡ νέα Ἱερουσαλήμ», ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλη­σία, τό ἀναστάσιμο Πανάχραντο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὅλα στήν Ἐκ­κλησία μας ἔχουν ἄξονα τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὅλα παρέχουν ἐμπειρίες Ἀναστάσεως. Σ’ αὐτήν κατατείνουν οἱ μυστικοί ὁραματισμοί καί οἱ ἐσχατολογικοί θεωτικοί πόθοι τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀγαπητοί μου,
Ἡ ὑπέρβαση τῆς ἱστορικῆς τραγωδίας τοῦ ἀνθρώπου δέν ἀναιρεῖται μαγικά καί μηχανιστικά, ἀλλά μέ τίς πράξεις, μέ τήν ζωή τοῦ χριστο­ποι­η­μένου καί ἀναστημένου ἀνθρώπου.
Στόν ὄλβιο Τάφο ἐνεκρώθη ὁ ἅδης, καταπατήθηκε ὁ θάνατος καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σφραγίσθηκε τό γεγονός μέ τό φῶς, τή λαμπρότητα καί τή δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐλεύθεροι πλέον ἀπό τά δε­σμά τῆς πνευματικῆς δουλείας. Τίποτε δέν τούς φράσσει τό δρόμο πρός τήν ἀληθινή ζωή.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς καλεῖ νά ὑπερβοῦμε τά ποικίλα εἴδωλα μέ τά ὁποῖα ἔχουμε ἀντικαταστήσει τό ζωντανό καί ἀναστημένο Θεό καί νά γίνουμε μάρτυρες ἀπό θέας τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων, γιά τίς ποικίλες ἐκτροπές, τά ἀδιέξοδα, τόν ἐκχυδαϊσμό τῆς ζωῆς, γιά τήν ὀσμή τοῦ θανάτου πού ἀναδίδει ἡ παγκοσμιοποιού­μενη οἰκονομική καί ὄχι μόνο, κρίση.
Ἀδελφοί μου,
Μήν ἀπελπίζεσθε. Μήν τρομοκρατεῖσθε. Μή φοβεῖσθε. Ὁ Χριστός Ἀνέστη καί μᾶς συνανέστησε ὅλους ἀπό τή φθορά καί τό θάνατο. Αὐτός πλή­ρωσε μέ τό Αἷμα Του τό τίμημα τῆς ἀδαμικῆς παραβάσεως καί τῶν ἁμαρ­τιῶν ὅλου τοῦ κόσμου.
Ἄς πλατύνουμε, λοιπόν, τήν καρδιά μας στήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Χρι­στοῦ, γιά νά δεχθοῦμε τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καί κατά­γω­γῆς, ὡς ἀδελφό μας. Ἐχθροί καί φίλοι, ἐν φιλήματι ἁγίῳ, ἄς ἑορτάσουμε τήν πανήγυ­ρη τῆς Ἀναστάσεως.
Ἄς χαροῦμε τήν ἀνοιξιάτικη φύση, τό μεγάλο αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι προάγγελος τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. Μέσα στήν κατήφεια τῆς γῆς, ἀπό τίς ἀπόνοιες τῶν ἀνθρώπων, ἡ Ἀνάσταση μᾶς χαρίζει αἰσιοδοξία γιά τή σωτηρία τῆς φύσεως καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως καί ἐπουλώνει τίς ρωγμές καί τίς σκιερότητες τῆς ζωῆς μας.
Εὔχομαι, μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη, νά εἶναι ἀναφαίρετη ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στή ζωή σας, στίς οἰκογένειές σας, σ’ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button