Ενημέρωση

Συνέδριο Προσκόπων στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Σελλινάρι

Στὶς  22 & 23 Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στὴν Ἱερά  Μονή Ἁγίου Γεωργίου Σελλινάρη τὸ ἐτήσιο Συνέδριο τῶν Προσκόπων Ἡρακλείου. Τὶς Ἐργασίες τοῦ συνεδρίου εὐλόγησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καὶ Χερονήσου κ.κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξῆρε τὸ ἔργο τῆς προσκοπικῆς κίνησης καὶ τόνισε τὴν ἀνάγκη ὕπαρξης τῆς προσκοπικῆς κίνησης περισσότερο ἀπὸ ποτὲ στὶς δύσκολες ἐποχὲς ποὺ ζοῦμε. «Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὸ ἔργο σας καὶ τὴν προσφορά σας στὴν ἑλληνικὴ καὶ τοπικὴ κοινωνία» εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος μεταξὺ ἄλλων, ζητώντας ἀπὸ τοὺς προσκόπους νὰ μείνουν κοντὰ στὴν Ἐκκλησία ἐνῶ τάχθηκε ἀρωγὸς σὲ κάθε τους μελλοντικὴ πρωτοβουλία.
Τὸ συνέδριο παρακολούθησαν ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σ.Ε.Π. κ. Χουρδάκης Γεώργιος, οἱ πρόεδροι τῶν Ἐπιτροπῶν Κοινωνικῆς Συμπαράστασης τοῦ Ἡρακλείου καὶ ὁ Ἔφορος Δημοσίων Σχέσεων τῆς Ἐφορείας Περιοχῆς Κρήτης κ. Τουρνοπετράκης Νικόλαος.
Στὸ Συνέδριο πραγματοποιήθηκε ὁ Ἀπολογισμὸς ἐργασίας τῶν Προσκόπων Ἡρακλείου γιὰ τὴν προσκοπικὴ περίοδο πού μᾶς πέρασε καὶ ὁ προγραμματισμὸς τῆς περιόδου 2008-2009. Ἐπίσης διεξήχθη τὸ 2ο μέρος τοῦ κύκλου σεμιναρίων μὲ θέμα «Ἡγεσία-Διοίκηση» ἀπὸ τὸν Ἔφορο Σχολῶν τοῦ Σ.Ε.Π. κ. Παστίδη Γεώργιο. Στὸ συνέδριο ἔγιναν ἀπολογισμοί, παρουσίαση στατιστικῶν περιόδου 2007 – 2008, ἔγιναν προσκοπικὲς δραστηριότητες,  ἔγινε ἐργαστήρι ἀνάπτυξης καὶ παρακίνησης τῶν βαθμοφόρων Σ.Ε.Π., ἡ παρουσίαση τῶν ἐφόρων στοὺς τομεῖς ἐργασίας καὶ οἱ ἐκλογὲς τῶν μελῶν γιὰ τὴν γενικὴ συνέλευση τοῦ Ἱδρύματος ΣΕΠ.

Back to top button