Ενημέρωση

Ξεκίνησαν τά ἀναστηλωτικά ἔργα στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Κεραγωνιώτισσας

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ξεκίνησαν τὰ ἔργα ἀναστηλώσεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Κεραγωνιώτισσας, Ἐνορίας Λατσίδας. Ὁ Ναός, μονόχωρος βασιλική, βρίσκεται σὲ μία τοποθεσία μεγάλου φυσικοῦ κάλλους μὲ θεόρατους καὶ πυκνόφυλλους δρυάδες.
Ἡ χρονολογία ἀνεγέρσεως τῆς Ἐκκλησίας ἀνάγεται στὴν Ἑνετικὴ Περίοδο, ὅπως μπορεῖ κανεὶς νὰ συμπεράνει ἀπὸ τὸν τοιχογραφικὸ διάκοσμο, ποὺ ἀποκαλύπτεται σταδιακὰ ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἤδη ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ στὴν κόχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἁγιογραφίες, ποὺ ἀνάγονται στὸν 14ο–15ο αἰώνα. Εἰκονίζεται ἡ Παναγία μὲ τὰ χέρια τῆς ὑψωμένα σὲ στάση δεήσεως, ἔχοντας στὴν ἀγκαλιὰ της τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Στό τύμπανο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, πάνω ἀπό τήν Πλατυτέρα, εἰκονίζεται ἡ φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ καί ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. 

Ἐπίσης, ἀποκαλύφθηκαν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος κρατώντας στὰ χέρια τους εἰλητάρια, στὰ ὁποῖα ἀναγράφεται ἀπόσπασμα τῆς Θείας Λειτουργίας. Μεταξὺ τους εἰκονίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὡς «μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος». Στὸν θόλο τῆς Ἐκκλησίας, πάνω ἀπὸ τὴν εἴσοδο, ἀποκαλύφθηκαν παραστάσεις Ἁγίων, μικρῶν διαστάσεων, οἱ ὁποῖες εἰκάζεται ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὸ τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο κατέρρευσε σὲ παλαιότερες ἐποχές.

Back to top button