Μη Επανδρωμένες

Ιερές Μονές των Αγίων Αντωνίου και Βαρβάρας

Οἱ ἀπαρχές τῶν Μονῶν ἀνάγονται στό ἔτος 1590, τότε πού ὁ Μανώλης Κουδουμνῆς καί ὁ Τζώρτζης Καρυστινός παραχώρησαν τά κτήματά τους στόν καλόγερο Νικόδημο Καλοχρυσό, γιά νά κτίσει δύο μοναστήρια, ἕνα ἀνδρικό καί ἕνα γυναικεῖο, τήν Ἁγία Βαρβάρα καί τόν Ἅγιο Ἀντώνιο. Τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καταστράφηκε καί ἐρημώθηκε κατά τή διάρκεια τῶν ἐπαναστάσεων τῆς περιόδου 1821-29.

Περιοχή: Σύρμεσο

Φωτογραφικό Αρχείο

Back to top button