Μη Επανδρωμένες

Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Φραρώ

Πρόκειται γιά λατινικό μοναστήρι, ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Ἀντώνιο. Ἡ ὀνομασία του προέρχεται ἀπό τό Frari (Fratres minores-ἐλάσσονες ἀδελφοί, ὅπως ὀνομάζονταν ἀπό ταπεινοφροσύνη οἱ Φραγκισκανοί Μοναχοί). Μιά πρώτη ἀναφορά στήν συγκεκριμένη Μονή ἔγινε τό 1415 ἀπό τόν Χριστόφορο Μπουοντελμόντι, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τήν περίοδο ἐκείνη τήν περιοχή τῶν Καρῶν.

Σύμφωνα μέ τήν καταγεγραμμένη ἀπό τά παλιά παράδοση, ἀπό ἐδῶ ξεκίνησε τό 1330 ὁ μικρός Πέτρος Φίλαργης ὁ ὁποῖος κατά τήν περίοδο τοῦ μεγάλου παπικοῦ σχίσματος ἐκλέχτηκε Πάπας μέ τό ὄνομα Ἀλέξανδρος ὁ Ε΄.

Περιοχή: Νεάπολη

Back to top button