Μη Επανδρωμένες

Ιερά Μονή Κεράς Καρδιώτισσας- Κεραπολίτισσας

Ἡ Μονή ἱδρύθηκε γύρω στό 1610 ἀπό τήν οἰκογένεια Πατζούδη καί παραχωρήθηκε στή Μονή Αρετίου. Κατά τή διάρκεια τῆς ἑνετοκρατίας, ἡ Μονή ἦταν γνωστή μέ τό ὄνομα «Κυρία ἡ Καρδιώτισσα» ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας λειτουργοῦσε ὡς μετόχι τοῦ Ἀρετίου καί μετονομάστηκε σέ «Κεραπολίτισσα». Ἡ Μονή παραχωρήθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Πέτρας Δωρόθεο τό 1848 στούς κατοίκους τῆς Φουρνῆς γιά νά ἱδρυθεῖ ἐκεῖ τό πρῶτο σχολεῖο τῆς περιοχῆς.

Περιοχή: Καστέλλι

Back to top button