Βιβλιοπωλείο

Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον Ἱ. Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου «Μεγάλη Παναγία»: Λειτουργεῖ εἰς τήν Νεάπολιν. Ὑπεύθυνη: Πρεσβυτέρα Γεωργία Περβολαράκη, τηλ. 28410-33.825.

Back to top button