Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Πρός

Τούς προσφιλεῖς μαθητές καί σπουδαστές, τούς γονεῖς και τούς κηδεμόνες,

τούς ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς καί τό χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Τιμοῦμε, σήμερα, τήν μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού ἀποτελεῖ καί ἑορτή τῆς Παιδείας τοῦ Γένους καί τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων. Οἱ τρεῖς αὐτοί ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες εἶναι φωτεινοί ὁδοδεῖκτες, πού μᾶς καθοδηγοῦν μέ τήν ἀσκητική ζωή καί τήν διδασκαλία τους, κηρύττοντας τήν γνήσια εὐαγγελική ἀλήθεια, τήν κατά Χριστόν παιδαγωγία καί τήν Ὀρθόδοξη ἁγιοπνευματική παράδοση.

Ἀποτελεῖ γεγονός ἀδιαμφησβήτητο ὅτι ἡ κιβωτός τῆς Ὀρθοδοξίας διέσωσε τόν Ἑλληνισμό ἀπό τά ἀδηφάγα κύματα, πού προκάλεσαν οἱ τρικυμίες  τῶν ἀλλογενῶν κατακτητῶν στό διάβα τῶν αἰώνων. Οἱ Μεγάλοι Πατέρες διεφύλαξαν καί προήγαγαν μέ τήν δύναμη τῆς σοφίας τους τήν ἑλληνική γλῶσσα, καταχωρώντας την στά θεόπνευστα συγγράμματά τους. Μετάγγισαν στίς γενεές τά ἀγαθά τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, χωρίς νά ἰσοπεδώσουν τήν φιλοσοφία, τήν ἐπιστήμη, τό δίκαιο καί τήν τέχνη. Ἀνεζήτησαν τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων μέ προσευχητική διάθεση, βοηθώντας μας νά ὑπερβοῦμε τά τραγικά ἀδιέξοδα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως μέ τήν μεταμορφωτική δύναμη τοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἐάν ἀναγνώσετε τούς βίους τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά διαπιστώσετε ὅτι ἡ πνευματική τους καρποφορία στηριζόταν στόν Θεό καί στήν προσευχή. Ἡ προσευχή εἶναι ἀρετή, εἶναι μέσο ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό καί τούς Ἁγίους, γι’ αὐτό μήν διστάζετε νά προσεύχεσθε μέ τήν καρδιά σας συνεχῶς, ὄχι γιά ψεύτικα καί ἀνούσια πράγματα, ἀλλά γιά νά σᾶς χαρίσει ὁ Θεός ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, πρόοδο καί ἐκπλήρωση τῶν ἀγαθῶν σας πόθων καί ὁραματισμῶν.

Ἡ εἰλικρινής προσευχή θά σᾶς βοηθήσει νά ἀνακαλύψετε τό ἀληθινό νόημα καί τήν οὐσία τῆς ζωῆς, νά θέσετε στό περιθώριο ὁποιεσδήποτε ἀρνητικές ἐπιρροές ἔχουν πάνω σας τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καί μαζικῆς ἐνημέρωσης, πού προβάλλουν ψεύτικα πρότυπα καί καταστροφικούς συμβιβασμούς. Μήν προσπαθεῖτε νά ὁμοιάσετε ἤ νά γνωρίσετε  πρόσωπα  πού  διαφημίζουν μέ περίσσιο θράσος τήν κενότητα τῆς ζωῆς τους, χωρίς ἀξίες καί ἠθικούς φραγμούς. Ὑψώσετε τήν σκέψη καί τά μάτια σας προσευχητικά στόν οὐρανό ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, ἀγαπήσετε τόν Χριστό πού εἶναι τό πνευματικό φίλτρο, πού καθαρίζει ὁ,τιδήποτε ἀμαυρώνει τήν ψυχή σας ἤ σᾶς παρασύρει στίς ψεύτικες ἀπολαύσεις. Παρακαλέσετε τόν Χριστό νά σᾶς φωτίζει, ὥστε νά ἐπιλέγετε τό σωστό καί τό ἀγαθό ἀποφεύγοντας τίς παγίδες πού ἐλλοχεύουν στήν κοινωνία μας.

Ἀποκτήσετε τά ἐχέγγυα ἐκεῖνα πού θά σᾶς κάνουν χρήσιμους ἀνθρώπους στήν κοινωνία. Ἀποκτήσετε ὄχι διαδικτυακή σχέση, ἀλλά δυαδική σχέση ζωῆς μέ τόν Θεό, μιμούμενοι τό καλό παράδειγμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, γιά νά ἀντιμετωπίσετε στή ζωή σας τήν κακία, τήν ἁμαρτία, τήν ἀδικία καί τήν ὑποκρισία. Ἡ σύνδεσή μας μέ τήν παράδοση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν μεγάλων μορφῶν τοῦ Γένους μας ἀποτελεῖ τήν μόνη ἐλπίδα γιά τήν διατήρηση τῆς ταυτότητας καί τῆς ἱδιοπροσωπίας μας.

Γιά νά κατακτήσετε ὅμως αὐτά τά χαρίσματα τῆς ἁγιοπνευματικής ζωῆς καί νά προοδεύσετε πρέπει νά κοπιάσετε, ἀφοῦ κανείς ἀθλητής δέν λαμβάνει τό στεφάνι τῆς νίκης χωρίς ἀγῶνα. Χρειάζεται νά ὑποβληθεῖτε σέ θυσίες ὄχι γιά νά ἐξουθενωθεῖτε, ἀλλά γιά νά ἀποκτήσετε τήν πεῖρα καί τήν σοφία πού ἔχετε ἀνάγκη, ὥστε νά ἀξιωθεῖτε, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν στήριξη τῶν σαρκικῶν καί πνευματικῶν σας πατέρων καί διδασκάλων, νά ἀντιμετωπίζετε τούς ὑπαρξιακούς προβληματισμούς καί τά ἀδιέξοδα, πού πολλές φορές ἀπασχολοῦν ἔντονα τίς νεανικές σας ψυχές. Τώρα πρέπει νά σπείρετε καί νά ποτίσετε μέ ὑπομονή καί ἐμμονή τό χωράφι τῆς ψυχῆς σας, γιά νά δικαιωθεῖτε ἀπολαμβάνοντας στό μέλλον τούς γλυκύτατους καρπούς τῶν προσπαθειῶν σας.

Ἀγαπήσετε τήν μάθηση, ἡ ὁποία θά ἀνοίξει διάπλατα τούς ὁρίζοντές σας, τονώσετε τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη σας στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἐλευθερωθεῖτε ἀπό καθετί κοσμικό πού  δεσμεύει τήν ψυχή σας μέ τήν ὕλη, πού ναί μέν μπορεῖ, προσωρινά, νά λάμπει κάτω ἀπό τά ψεύτικα φῶτα, ὅμως δέν εἶναι χρυσός. Ἄλλωστε, τά ψυχικά χαρίσματα καί οἱ ἀρετές δέν ἐξαγοράζονται μέσῳ τῆς ματαιότητας, τῆς φιλοδοξίας καί τῶν ἐξαρτήσεων τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά κερδίζονται μέ τήν παράδοση ὁλόκληρης τῆς ὕπαρξής μας στήν γνώση τοῦ Θεοῦ καί στήν κατ’ ἐπίγνωση τήρηση τῶν ἐντολῶν Του.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις χαιρετίζω μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί στοργή τούς γονεῖς καί κηδεμόνες, τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές ὅλων τῶν βαθμίδων τῶν ἐκπαιδευτικῶν καθιδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, εὐχόμενος οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες νά τούς φωτίζουν μέ τό Φῶς τῆς Θεογνωσίας καί νά τούς ὁδηγοῦν μέσῳ τῆς κατά Χριστόν παιδαγωγίας στήν σωτηρία καί στόν ἁγιασμό.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Back to top button