Αγία ένδοξη Νεομάρτυς Μαρία η Μεθυμοπούλα
Άγιοι ένδοξοι Κρήτες Νεομάρτυρες
Άγιος ένδοξος νεομάρτυς Νικηφόρος ο εκ Κριτσάς
Πάντες οι εν Κρήτη Άγιοι