Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Λειτουργεῖ μέ ἔδραν τήν Νεάπολιν καί παραρτήματα εἰς Ἅγιον Νικόλαον, Χερσόνησον καί Τζερμιάδον. Διευθυντής˙Μουσικολ. Ἄρχων Ὑμνωδός τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Ἀντώνιος Πλαΐτης, Γραμματεύς· π. Ἐμμανουήλ Πατεράκης, τηλ. 6973 612280.

Back to top button