1. Μνημόσυνα πρέπει νά ἀποφεύγονται νά τελοῦνται σέ ἡμέρες μεγάλων ἑορτῶν καί τοπικῶν πανηγύρεων.
  2. Μνημόσυνα γίνονται τήν τρίτη, τήν ἐνάτη ἡμέρα ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ χριστιανοῦ, τήν τεσσαρακοστή, στούς τρεῖς, στούς ἔξι, στούς ἐννέα μῆνες, μέ τή συμπλήρωση ἑνός ἔτους καί κάθε χρόνο στήν ἐπέτειο τοῦ θανάτου.
  3. Δέν τελοῦνται μνημόσυνα μετά κολλύβων ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

Ὅλες οἱ παραπάνω ὁδηγίες εἶναι ἐνδεικτικές. Γιά κάθε ἐρώτηση οἱ χριστιανοί πρέπει νά ἀπευθύνονται στόν ἱερέα τῆς Ἐνορίας τους ἤ στά Γραφεία τῆς Μητροπόλεως.