ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σᾶς καλωσορίζουμε στήν ἠλεκτρονική πύλη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου. Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ὡς ἐποχή τῆς πληροφορίας καί τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης. Ζοῦμε σέ ἕνα κόσμο συνεχῶς και ριζικῶς μεταβαλλόμενο, μάλιστα μέ πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Οἱ ἄνθρωποι ἐπικοινωνοῦν πιά μεταξύ τους περισσότερο μέσα ἀπό μία ὀθόνη, παρά πρόσωπο πρός πρόσωπο. Ἀνταποκρινόμενοι στά νέα αὐτά δεδομένα καί  στίς νέες προκλήσεις τῆς κοινωνίας μας, ὀφείλουμε ὡς Ἐκκλησία νά μεταδίδουμε τήν ὑγιαίνουσα διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας μέ κάθε πρόσφορο μέσο. Υπακούοντας στήν ἐντολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἐπιθυμοῦμε καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἱστοσελίδα νά δίνουμε «λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος παντί τῷ αἰτούντι», νά προσφέρουμε ἀφορμές προσωπικῆς κοινωνίας μεταξύ προσώπων καί νά πληροφοροῦμε τόν λαό τοῦ Θεοῦ γιά τή διακονία μας.

Ἡ Μεγαλόνησος Κρήτη καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες ἐπισκέπτες, ἡμεδαπούς καί ἀλλοδαπούς, ἑτερόδοξους καί ὁμόδοξους πού ἐπιθυμοῦν νά ἐπισκεφθοῦν τά Ἱερά Καθιδρύματα, τίς Ἱερές Μονές, τίς Ἐνορίες καί τά Παρεκκλήσια καί νά γνωρίσουν τήν ἱστορία, τήν παράδοση, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ τόπου. Πιστεύουμε ὅτι καί αὐτοί θά ἀνακαλύψουν στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας τίς ἀπαραίτητες καί βασικές πληροφορίες γιά νά ὀργανώσουν τό προσκύνημά τους καί νά ξεκινήσουν τήν περιδιάβασή τους στά ἴχνη τῆς ἱστορίας, τῆς παράδοσης καί τῶν Ἁγίων τοῦ τόπου μας. Εὐχόμαστε σέ ὅλους καλή καί ἀσφαλῆ πλοήγηση!

Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Videos

Μεγάλη Εβδομάδα - 2020

1 / 14 Βίντεο
1

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Όρθρος και Θ. Λειτουργία Κυριακής Των Βαίων [2020] - no ads

03:20:33
2

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Εσπερινός - Κυριακή των Βαϊων [2020] - no ads

01:04:13
3

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας - Ακολουθία Νυμφίου [2020] - no ads

02:01:42
4

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Όρθρος Μεγάλης Τρίτης - Ακολουθία Νυμφίου [2020] - no ads

01:47:47
5

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Όρθρος Μεγάλης Τετάρτης - Ακολουθία Νυμφίου [2020] - no ads

01:53:01
6

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Όρθρος Μεγάλης Πέμπτης - Ακολουθία Νιπτήρος [2020] - no ads

01:43:49
7

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Εσπερινός & Καθεξής η Θεία Λειτουργία του Μ.Βασιλείου [2020] - no ads

02:20:22
8

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Όρθρος Μεγάλης Παρασκευής - Ακολουθία των Αγίων Παθών [2020] - no ads

03:43:56
9

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Όρθρος Μεγάλης Παρασκευής - Ακολουθία των Αγίων Παθών [2020] - no ads

03:43:56
10

CNA.GR | Μητροπολίτης Πέτρας & Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμος - «Ομιλία επί του Σταυρού»

13:11
11

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Οι Μεγάλες Ώρες και ο Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως [2020] - no ads

03:48:56
12

CNA.GR | Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα & Καθεξής η Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου [2020] - no ads

02:49:05
13

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - Ανάσταση & η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως [2020] - no ads

03:53:26
14

CNA.GR | Μητρόπολη Νεάπολη - O Εσπερινός της Αγάπης [2020] - no ads

01:46:47
Back to top button