Ενημέρωση

Ἐγκύκλιος Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 30                                             Ἐν Νεαπόλει τῇ 27-01-2017

 

 

 

Πρός

Τούς προσφιλεῖς μαθητές καί σπουδαστές,

τούς γονεῖς και τούς κηδεμόνες,

τούς ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς

καί τό χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

 

Ἀγαπητοί μου,

Ἑορτάζουμε σήμερα τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἡ φωτοφόρος μνήμη τους μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά στείλουμε ἕνα μήνυμα πρός τούς γονεῖς, τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας.

Ἡ σημερινή πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι λάθη καί παραλείψεις κυκλώνουν τό παρελθόν τῆς Παιδείας στόν τόπο μας, μέ ἀποτέλεσμα νά βιώνουμε μέ ὁδυνηρό τρόπο τίς συνέπειες.

Διαμορφώσαμε μία κοινωνία στηριγμένη στήν ἀτομική καταξίωση καί τήν ἀνάδειξη νοητικῶν δεξιοτήτων, γιά νά λύσουμε τίς πολυποίκιλες ἀνθρώπινες ἀνάγκες. Μετατρέψαμε τούς νέους μας σέ παθητικούς δέκτες μίας ἀνιαρῆς μορφώσεως, πού ἀπέτυχε νά καλλιεργήσει στίς ψυχές τους τό ἀνθρώπινο πνεῦμα καί τά χρηστά ἤθη.

Ὁ ἑλληνορθόδοξος λόγος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἔπαψε νά ἀρωματίζει τά βιβλία τῶν μαθητῶν μας. Ὅλα θυσιάστηκαν στό βωμό τῆς «προοδευτικῆς» διανόησης. Οἱ νέοι μας, πλέον, δέν ὁπλίζουν τήν ψυχή τους μέ τά μέσα ἐκείνα πού τούς ὁλοκληρώνουν ὡς ἀνθρώπινες προσωπικότητες.

Συζητήσεις ἐπί συζητήσεων γίνονται καθημερινά γιά νά λύσουν ἤ μᾶλλον νά συμμορφώσουν τό πρόβλημα τῆς Παιδείας. Ὅμως δύσκολα τολμοῦμε νά θέσουμε τό δάκτυλο ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων, νά ἀνακαλύψουμε τήν ὑγιαίνουσα διδασκαλία πού θά φωτίσει τό ἀφεγγές πρόβλημα τῆς Παιδείας μας.

Ἀγαπητοί μου,

Ἀπευθύνομαι μέ πολλή ἀγάπη σέ σᾶς, σήμερα, ἑορτή τῆς Παιδείας. Ὡς πνευματικός σας πατέρας ὁφείλω νά σᾶς ἐπισημάνω ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μέ τή ζωή καί τό ἔργο τους ἔρχονται νά δώσουν πνοή ζωῆς, νά γίνουν φωτεινό παράδειγμα ἀληθινῆς βιωτῆς.

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναδείχθηκε ἱδρυτής ἑνός τεράστιου φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Ἔγινε δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ. Διένειμε μέ ταπείνωση καί ἁπλότητα τήν ἀγάπη του πρός τόν συνάνθρωπο.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λόγῳ τῆς ἀγάπης του πρός τούς νέους, ἀναδείχθηκε σε κορυφαῖο παιδαγωγό.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος συνδύασε τή γνώση τοῦ Θεοῦ μέ τήν καλλιτεχνική ἔκφραση καί εὐαισθησία.

Αὐτός ὁ συνδυασμός λόγων καί ἔργων τούς κατέστησε διαχρονικά στυλοβάτες, πρότυπα ἁγιότητος καί πνευματικῆς τελειώσεως.

Αὐτά τά θεάρεστα πρότυπα τῆς Ἐκκλησίας ἔρχονται νά μιλήσουν στίς ψυχές τῶν γονέων, τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί ὅλων ἐκείνων πού ἔχουν στά χέρια τους τήν εὐθύνη τῆς προόδου τῶν μαθητῶν μας. Ἔρχονται νά ἀπαντήσουν στά ἀδιέξοδα τῶν νέων μας καί νά τούς ἀνοίξουν διάπλατα τούς δρόμους γιά ἕνα φωτεινότερο μέλλον. Ἔρχονται νά ποῦν ὅτι ἡ γνώση, ὅταν στηρίζεται στήν Πίστη πρός τόν Θεό καί στήν ἀγάπη πρός ὅλους ἀδιακρίτως, θά ἐπανεύρει τό ἀληθινό νόημά της καί τά σχολεῖα μας θά μεταβληθοῦν σέ κήπους ὑπαρξιακῆς ὁλοκλήρωσης καί πνευματικῆς καλλιέργειας.

Ἐπιθυμῶ ὅλοι σας, μικροί καί μεγάλοι, κάθε ἡλικίας, νά μέ αἰσθάνεσθε ὡς πατέρα καί συνοδοιπόρο στή ζωή σας. Θά βρίσκομαι πάντοτε δίπλα σας ὡς ἀρωγός στίς προσπάθειες πού καταβάλλουν οἱ φορεῖς τῆς Ἐκπαίδευσης, οἱ καθηγητές καί οἱ διδάσκαλοι, οἱ ἄνθρωποι τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, προκειμένου ἡ πολύπαθη Πατρίδα μας, μέσῳ τῆς μόρφωσης, νά ἐπανεύρει τήν πορεία της καί τόν βηματισμό της.

Χαιρετίζουμε ἐγκαρδίως ὅλους σας, γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές. Εὐχόμαστε οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες νά εὐλογοῦν καί νά ἁγιάζουν τή ζωή σας.

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

 

Σημείωσις: Νά διαβαστεῖ κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button