Ενημέρωση

Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
 
ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου
παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος
παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ

 

Ἑορτάζουμε σήμερα Χριστούγεννα. Τήν Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν Ἑορτή τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό ἄπειρη ἀγάπη  ἔγινε ἄνθρωπος. Ὑπήκουσε στό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ Πατρός γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Καταδέχθηκε νά ἐνδυθεῖ τήν ὑλικότητα τοῦ δικοῦ μας σώματος. Ἐκεῖνος πού πλουτίζει τά σύμπαντα ἔγινε φτωχός, γιά νά πλουτίσουμε ἐμεῖς μέ τήν Θεότητά Του. Ἔλαβε σάρκα ἀνθρώπου, γιά νά σώσει τήν εἰκόνα Του καί νά ἀπαθανατίσει τήν σάρκα  μας.

Αὐτό εἶναι τά Χριστούγεννα. Θεός ἐπί γῆς. Αὐτό εἶναι τό θαῦμα τῶν θαυμάτων, τό ξένο καί παράδοξο Μυστήριο, πού μᾶς καλεῖ ὁ ὑμνογράφος νά τό διηγηθοῦμε, νά τό προσκυνήσουμε, νά τό βιώσουμε.

Χριστούγεννα σημαίνει νά  ζοῦμε  τήν θεοκοινωνία μέ τό Πανάχρα-ντο Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, νά αἰσθανόμαστε Μητέρα μας τήν Ἐκκλησία Του, πού εἶναι ἡ φάτνη τῆς Ἁγίας Σαρκώσεώς Του. Χριστούγεννα ἑορτά-ζουμε ὅταν βιώνουμε τίς χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, τά ἤθη, τά ἔθιμα τοῦ ὀρθοδόξου Γένους μας, πού εἶναι ἀπαύγασμα τῆς πίστεως, τῆς ζωῆς, τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας. Τά Χριστούγεννα δέν περιορίζονται σέ τυπικές εὐχές καί διακοσμητικές διαδικασίες. 

Χριστούγεννα εἶναι Ἑορτή χριστιανικῆς αὐτοσυνειδησίας, εἶναι ἀποκάλυψη πόθου κοινωνίας μέ τόν Χριστό. Μᾶς χαρίζουν φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία. Μᾶς παρέχουν ἐλπίδα, περίσσεια ζωῆς, προσδοκία εἰρήνης καί ἀπολυτρώσεως.

Ὁ Χριστός γεννᾶται, γιά νά ἐπαναανακαλύψουμε τό νόημα τῆς ζωῆς μας, τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τήν εὐλογία τῆς κοινωνίας καί τό νόημα τοῦ κόσμου, γιά νά ἔχει προοπτική καί δυνατότητα σωτηρίας ὁ κάθε ἄνθρωπος.

Ὁ Χριστός γεννᾶται, γιά νά μήν ἔχει  τό δικαίωμα κανένας νά τρομοκρατεῖ τόν ἄνθρωπο, νά τόν εὐτελίζει, νά τόν περιφρονεῖ. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος Βασιλεύς. Αὐτός καί μόνον Αὐτός, εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Αὐτός  χαρίζει τό φῶς, τήν χαρά στόν  κόσμο. 

Ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά καλούμαστε  ὅλοι  νά βιώσουμε τό ἀληθινό νόημα τῶν Χριστουγέννων. Εἴμαστε ὅλοι κλητοί νά ζήσουμε ἐν Χριστῷ, στά Χριστούγεννα, τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τήν καθολικότητα τῆς θεϊκῆς παρουσίας Του.

 Τά ποικίλα τείχη, πού εὐτυχῶς γκρεμίζονται, δέν μποροῦν νά περιο-ρίσουν, νά ἀναχαιτίσουν τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων. Τό μεσότειχον τοῦ φραγμοῦ μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων διαλύθηκε. Ἡ Ἐκκλησία θά λειτουργεῖ πάντοτε τό μυστήριο τῆς ἑνότητος, τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς τοῦ κόσμου. Αὐτή σαλπίζει σήμερα ὅτι ὁ Χριστός θά σώσει τόν κόσμο. Ὁ Χριστός γεννᾶται γιά νά ἀναγεννηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, γιά νά ζήσει ὁ κόσμος.

Τό πᾶν στή ζωή μας δέν εἶναι τά ποικίλα οἰκονομικά μεγέθη μέ τά ὁποῖα ἀσχολοῦνται οἱ ἐξουσίες τοῦ κόσμου. Δέν διορθώνονται τά πράγματα  μόνο μέ ἀναφορά στούς ἀριθμούς καί στήν οἰκονομία. Τό μοντέλο τῆς ζωῆς μας δέν πρέπει νά εἶναι ὁ οἰκονομικός ἄνθρωπος,  ἡ ὑλική εὑμάρεια,   ἡ κοσμική εὐτυχία, ἀλλά ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος, ἡ καινή κτίσις.

Αὐτή τήν καινή κτίση φέρει ἡ θεανθρωπία τῶν Χριστουγέννων. Χριστός γεννᾶται γιά νά ἐπιγραφεῖ ὁ κόσμος ὀνόματι θεότητος, γιά νά πλουτίσει μέ τόν ὀρθόδοξο πλουτισμό τῆς θεολογίας Του.  Χριστός γεννάται γιά νά μετάσχει ὁ ἄνθρωπος στήν Θεία Οἰκονομία Του, γιά νά ὑπερβεῖ τίς ποικίλες κρίσεις τοῦ κόσμου.

 Χαρεῖτε, λοιπόν, ἀδελφοί καί πατέρες, εὐλογημένοι χριστιανοί τά  Χριστούγεννα. Ἑορτάσετε ὀρθόδοξα, ἁγιοπνευματικά, παραδοσιακά γιά νά ἔχετε διαρκῆ Χριστούγεννα. Κοινωνήσετε τοῦ  Μυστηρίου τῆς θεότητος καί τῆς ἀγάπης Του. 

  Εὔχομαι νά ζεῖτε στά σπίτια σας, στίς οἰκογένειές Σας, τήν χαρά καί τήν εἰρήνη τῶν Χριστουγέννων.
Χριστούγεννα, 2009

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button