Ενημέρωση

Μαρτύριον και Ακολουθία της Αγίας ενδόξου Νεομάρτυρος Μαρίας της Μεθυμοπούλας της εκ Φουρνής Μεραμβέλλου

Εκδόσεις: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου, Νεάπολη 1995

Back to top button