Ενημέρωση

Μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας

Το εσπέρας της 17ης Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στο εορτάζον Ιερό Παρεκκλήσιο των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας, πόλεως του Αγίου Νικολάου.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του προς το ευσεβές εκκλησίασμα είπε:

“Ο Άγιος Αθανάσιος μετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδίκασε τον Άρειο, τον κληρικό εκείνο που αν και είχε πολλά πνευματικά χαρίσματα εντούτοις πλανήθηκε, έγινε αιρετικός, αφού πολέμησε μανιωδώς το δόγμα της Ενανθρωπήσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος ήλθε στην γη, έλαβε δούλου μορφή, σαρκώθηκε, έπαθε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να σώσει το ανθρώπινο γένος.

Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ήταν που θέσπισε τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Μέχρι και το άρθρο “καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο”. Τα υπόλοιπα άρθρα του Συμβόλου που αφορούν το Άγιο Πνεύμα, τα συνέταξε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 381, για αυτό τον λόγο ολόκληρο το Σύμβολο ονομάζεται “Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως”.

Ο Άγιος Αθανάσιος δύο χρόνια μετά την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια το 325, εκλέγεται Πατριάρχης Αλεξανδρείας πατριαρχεύοντας σαρανταπέντε έτη. Κατά το διάστημα της Πατριαρχίας του εξορίστηκε πέντε φορές από  αρειανικές Συνόδους, οι οποίες είχαν την δύναμη να επηρεάσουν ακόμη και την κρατική εξουσία, ώστε να λαμβάνει λανθασμένες αποφάσεις. Ο Άγιος Αθανάσιος την πρώτη φορά εξορίστηκε στη Ρώμη, όμως συνέχισε να διδάσκει και να κηρύττει. Ήταν εκείνος που συνέγραψε τον βίο του Οσίου Αντωνίου. Με το έργο του αυτό έφτασε ο ασκητισμός στη δύση και δημιουργήθηκαν τα πρώτα μοναχικά τάγματα.

Ο Άγιος Κύριλλος εορτάζει κανονικά στις 9 Ιουνίου. Εορτάζεται όμως και αυτός στις 18 Ιανουαρίου γιατί αυτή την ημέρα έφυγε για την Έφεσο, όπου πήγε  για να μετάσχει στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία διεκήρυξε ότι  ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η Σύνοδος αυτή κατεδίκασε τη διδασκαλία του Νεστορίου, η οποία δεν πίστευε στην θεανθρωπότητα του Χριστού, ονομάζοντας λανθασμένα την  Παναγία Χριστοτόκο και ανθρωποτόκο, γιατί σύμφωνα με την πλανεμένη διδασκαλία του γέννησε τον άνθρωπο Ιησού που  δεν ήταν τέλειος άνθρωπος αλλά ατελής, γιατί την ψυχή του την κατέλαβε ο Θεός Λόγος. 

Αδελφοί μου,

Ήλθαμε στον Ναό του Αγίου Αθανασίου, σημείο κατατεθέν του Αγίου Νικολάου, για να παρακαλέσουμε τους Αγίους να μην αποστερούν την χάρη και τις πρεσβείες τους από εμάς. Να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθούν, ώστε να έχουμε ορθή Πίστη. Όλα μπορούμε να τα χάσουμε και να τα στερηθούμε, μπορούμε όμως να τα ξαναβρούμε. Εάν απωλέσουμε όμως την Πίστη μας, χάνουμε και την σωτηρία μας…”  

Back to top button