Ενημέρωση

Νέος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου

 Με την υπ΄ αριθμ. 33/25-8-2015 Πράξη τουΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Τίτος Ταμπακάκης διορίστηκε Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως.

Του ευχόμαστε από καρδίας καλή δύναμη στη νέα έπαλξη που καλείται να διακονήσει την Εκκλησία.

 

Βιογραφικόν σημείωμα τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Τίτου Ταμπακάκη,

Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

Ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Τίτος, κατά κόσμον Ἐμμανου­ήλ Ταμπακάκης τοῦ Μιχαήλ, ἐγεννήθη εἰς Νεάπολιν Κρήτης τήν 10ην Αὐγού­­στου 1976. Τήν ἐγκύκλιον αὐτοῦ παιδείαν ἔλαβεν εἰς Νεάπολιν.

Ἐν ἔτει 1991 μετέβη εἰς Ἀθήνας, ὅπου ἐφοίτησε  εἰς τήν Ριζάρειον Ἐκ­κλη­σια­στικήν Σχολήν. Ὁλοκληρώσας τάς σπουδάς ἐκεῖσε εἰσήχθη τό ἔτος 1994, κατόπιν Πανελληνίων εξετάσεων, εἰς τό τμῆμα τῆς Ποιμαντικῆς τῆς Θε­ο­λο­γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν, ἀπό τήν ὁποίαν ἀπεφοί­τησε τό ἔτος 1998, μέ βαθμόν «λίαν καλῶς».

Κατά τό διάστημα τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν ἐκάρη Μοναχός τήν 2αν Μαρτίου 1996, εἰς τό Παρεκκλήσιον Πάντων τῶν Κρητῶν Ἁγίων τοῦ Ἐπισκοπικοῦ οἴκου, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, λαβών τό ὄνομα Τίτος. Ἐνεγράφη δέ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Σελλινάρι.

Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 3ην Μαρτίου 1996 ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολι­τικῷ Ναῷ Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πο­λίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου. Διετέλεσε Διάκο­νος αὐτοῦ ἕως τήν 30ην Μαρτίου 2002, ὁπότε καί ἐχειροτονήθη πρεσβύ­τερος εἰς τόν αὐτόν Ἱ. Ναόν, διορισθείς προσωρινός ἐφημέριος εἰς τήν Ἐνορίαν Εὐαγγελιστρίας, Μοχοῦ Πεδιάδος.

Τήν 5ην Μαΐου τοῦ ἔτους 2002 ἐχειροθετήθη Ἀρχιμανδρίτης εἰς τήν Ἱ. Μονήν τῆς μετανοίας αὐτοῦ.

Κατά τό ἔτος 2003 μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γαλλίας, κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Βορείου Γαλλίας, Ἱερα­τικός Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Παρι­σίων καί ὡς Διευθυντής τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως,  ἐν Chatenay Malabry.

Κατά τήν παραμονήν του εἰς Παρισίους παρηκολούθησεν ἐπί τετρα­ετίαν (2003-2007) Σεμινάριον ἀφορῶν τήν Φιλοσοφίαν εἰς τήν Βυζαντι­νήν καί Μεταβυζαντινήν περίοδον καί τόν Πολιτισμόν τῶν περιόδων αὐτῶν, εἰς τήν Ecole Pratique des Hautes Etudes, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης, εἰς τό τμῆμα Sciences Historiques & Philologiques.

Τό ἔτος 2007 ἐπανῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας καί Χερ­ρο­­νή­σου καί ἐδιορίσθη Ἱεροκήρυξ αὐτῆς. Παραλλήλως διακονεῖ εἰς τά Γρα­­­­­φεῖα αὐτῆς.

Τό ἔτος 2008 ἐτοποθετήθη ἐπόπτης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως.  

Τό ἔτος 2010, Συνοδικῇ Ἀποφάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, διωρίσθη Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.  

Ἐπίσης, ἐκπροσωπεῖ τήν Ἱεράν Μητρόπολιν εἰς τήν μή Κυβερνητικήν Ὀργάνωσιν μέ τήν ἐπωνυμίαν «Φιλοξενία» τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί εἰς τήν ὁργάνωσιν «ἡ Ποιμαντική εἰς τόν Χῶρον τῆς Ὑγείας» τοῦ Οἰκουμε­νικοῦ Πατριαρχείου.

 Ἀπό τόν Μάρτιον τοῦ 2012 εἶναι ὑποψήφιος διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button