Ενημέρωση

Ομιλία του Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου στην Α.Σ.Τ.Ε.Κ.

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Διευθύνσεως τῆς Ανώτερης Σχολῆς Τουριστικής Εκπαιδεύσεως Κρήτης, που ευρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος μίλησε στους φοιτητές της Σχολής, στά πλαίσια τοῦ Σεμιναρίου τῶν Τελειοφοίτων, σχετικά μέ τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς Μεγαλονήσου, τίς ποιμαντικές προκλήσεις πού καλεῖται ἡ Ἐκκλησία νά ἀντιμετωπίσει λόγῳ τῆς αὐξανόμενης πλημμυρίδας τουριστῶν πού δέχεται τό νησί μας, τίς άσφαλιστικές δικλείδες πού θέτει η Εκκλησία Κρήτης,  ὥστε νά διαφυλαχθεῖ ἀκέραιη ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί ὁ ἐκκλησιαστικός και λατρευτικός πλοῦτος πού ἀνά τούς αἱῶνες ἔχει διαμορφωθεῖ γύρω ἀπό αὐτή, τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ η Συνοδική Επιτροπή επί του Θρησκευτικού Τουρισμού   γιά την ἀνάδειξη και προβολή τῆς ὀρθοδόξου βιοτῆς καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν μνημείων, καθώς και τή συνεργασία πού ἀναπτύσσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μέ τήν Πολιτεία καί τούς τουριστικούς φορεῖς γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ Προσκυνηματικοῦ Τουρισμοῦ.

Τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Θρησκευτικός Τουρισµός γιά τήν Κρήτη, ἀλλά καί γιά τήν Ἑλλάδα, πού βρίσκεται σέ ἕνα σταυροδρόµι ἠπείρων, θαλασσῶν καί πολιτισµῶν, εἶναι µία πρόκληση µἐ πολλές παραµέτρους. Μπορεῖ νά συντελέσει, κατά τό µέτρο τοῦ δυνατοῦ, στήν ὑπέρβαση τῆς  κρίσης, που δεν είναι μόνο οἰκονοµική. Κυρίως ὅμως παρέχει µία πρόταση ζωῆς στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, µία πρόταση ἡ ὁποία στηρίζεται στίς ἀληθινές ἀξίες τοῦ χριστιανικοῦ πνεύµατος, τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν ἐλπίδα. Καί αὐτά τά ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσµος ὁ ὁποῖος καταφεύγει στήν Ἐκκλησία, καί τήν ἐµπιστεύεται. Αὐτήν τήν πρόταση ζωῆς, ἄλλωστε, προωθεῖ καί ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Νήσου.

Τέλος εὐχαρίστησε την κ. Σημαντηράκη, γιά τήν πρόσκλησή και ευχήθηκε στα παιδιά να ὁλοκληρώσουν ἀπρόσκοπτα τίς σπουδές τους  καί νά γίνουν οἱ καλύτεροι συνεργάτες στήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν Θρησκευτικό Τουρσμό και ἄξιοι πρεσβευτές τοῦ ἄφθιτου πολιτισμοῦ τῆς Κρήτης και τῆς Ἑλλάδος.

 

Back to top button