Ενημέρωση

Ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πέτρας καί Χερρονήσου

 Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος, θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 15 Αὐγούστου, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως.

Τό πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότης ἔχει ὡς ἐξής:

 7.00 Πανηγυρικὴ Κωδωνοκρουσία  –  Ἔναρξις τῆς Ἀκολουθίας τοῦ  Ὄρθρου.

7.50 Ἄφιξις τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου εἰς Νεάπολιν.

8.00 Χοροστασία καὶ Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία), προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου. 

11.00 Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος εἰς τὰς κεντρικὰς ὁδούς τῆς πόλεως.

11.45 Δεξίωσις.

13.00 Γεῦμα πρὸς τιμὴν τῆς Α.Θ.Μ. εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Πνευματικὸν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

15.00 Μετάβασις εἰς τὸ Κοιμητήριον Μιλάτου, ὅπου θὰ τελεσθῇ  Ἐπιμνημόσυνος Δέησις, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κυροῦ Κωνσταντίνου Κατσαράκη.

16.00 Μετάβασις εἰς Βουλισμένην, ὅπου θὰ τελεσθῇ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τὸν Ἱερὸν Ἐνοριακὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου Καλλιοπίου Γιαλουράκη καὶ ἐν συνεχείᾳ δεξίωσις πρὸς τιμὴν τῆς Α.Θ.Μ. ἐκ μέρους τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου.

17.00 Ἀναχώρησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου.

 

Back to top button