Ενημέρωση

Συνάντηση Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ

Στήν Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου, στό Ρέθυμνο, ἔγινε τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα μία ἐνδιαφέρουσα συνάντηση τήν ὁποία προκάλεσε ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ, Πρόεδρος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ.  Νεκτάριος. Στήν συνάντηση παρόν ἦταν καί Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος ἐνῶ μίλησαν γιά τό θέμα τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ τόσο ὁ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου, πού εἶναι ἀπό τούς πρωτεργάτες τῆς προσπάθειας αὐτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ἄνθιμος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱ. Μ. Ἀρκαδίου Μύρων Καλαϊτζῆς καί ὁ κ. Μιχάλης Ἀνδριανάκης Προϊστάμενος τῆς 28ης Ε.Β.Α. Δυτικῆς Κρήτης.

Στήν συνάντηση αὐτή πού ἔγινε μέ τήν παρουσία τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, οὐσιαστικά ἦταν μία συνέχεια τῆς Ἡμερίδας γιά τό Θρησκευτικό Τουρισμό πού ἔγινε στό Ἡράκλειο, τόν περασμένο Δεκέμβριο. Στό πρόγραμμα τῆς ἐπιτροπῆς μέ τούς ἐφημέριους καί τούς συνεργάτες τους τῶν ἐνοριῶν πού δέχονται τούς περισσότερους ἐπισκέπτες στό νησί.

« Δέν εἶναι φυσικό νά ξεκινήσουμε αὐτή τήν προσπάθεια ἀπό τά Μοναστήρια καί τά Ἡσυχαστήρια τῆς Κρήτης πού δέχονται πλῆθος ἐπισκεπτῶν, πού ἀντιμετωπίζουν ἀναρίθμητα προβλήματα καί σηκώνουν τό μεγαλύτερο βάρος καί τήν εὐθύνη τῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας;» ἀναρωτήθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος καί πρόσθεσε: «Ὁ Μοναχισμός εἶναι ἡ ἐκλεκτότερη καί ἡ ὑγιέστερη βίωση καί ἔκφραση τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ. Ὁ μοναχός εἶναι ὁ γνήσια εὐαγγελικός ἄνθρωπος. Ὁ ὄντως θεολόγος.

Ὁ μόνιμα φιλόθεος, ὁ σταθερά φιλάνθρωπος, ὁ ἐπίμονα ὁμολογητής μέ ἔμβλημα καί ὅπλον εἰρήνης τό Σταυρό καί τό κομποσχοίνι του. Τό ἐργαλεῖο, τό πλῆκτρο καί τό ἐργόχειρό του εἶναι ἡ προσευχή. Αὐτό εἶναι τό κύριο ἔργο του, τό κατεξοχήν ἐπάγγελμά του, στήν πιό ὡραία σημασία τῆς λέξεως. Γι’ αὐτό γίναμε μοναχοί, γι’ αὐτό ὑπάρχουμε καί ἐμεῖς καί τά Μοναστήρια μας. Αὐτή εἶναι, πρέπει νά εἶναι ἡ κύρια προσδοκία τοῦ κόσμου ἀπό μᾶς καί καμιά ἄλλη. Ἡ ἀέναη δέηση, ἡ συνεχής μνήμη, μνημόνευση τοῦ Θεοῦ, αὐτή καθιστᾶ τό μοναχικό πολίτευμα ἰσάγγελο. Ἡ εὔλαλη σιωπή μας εἶναι ὁ στολισμός μας καί τό ἐργόχειρό μας συμπληρώνει τό διακόνημά μας. Ἐργαζόμενοι προσευχόμαστε καί προσευχόμενοι ἀναπαυόμαστε. Καί προσευχόμαστε γιά ὅλους ὑπέρ εἰρήνης καί καταστάσεώς του σύμπαντος κόσμου, ἀνεξαίρετα γιά ὅλους, γιά ὅσους δέν μποροῦν, δέν γνωρίζουν, δέν θέλουν, γιά ὅσους τό ζητοῦν καί δέν τό ζητοῦν καί τό ἔχουν ἀνάγκη, γιά τούς ζῶντες καί τούς κεκοιμημένους.» 

Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτό, τόνισε, αὐτή εἶναι καί ἡ προσφορά ἡ δική τους στήν Ἐκκλησία καί στόν κόσμο. «Λυπούμαστε ὅταν οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμη καί οἱ τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀντιλαμβάνονται τό μέγεθος τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς περιουσίας καί μᾶς θέλουν διαφορετικά καί ἐπιζητοῦν νά μᾶς ἀλλοτριώσουν, νά μᾶς κάνουν μουσειοφύλακες στό μάρκετινκ τοῦ τουρισμοῦ. Ἀλλά τό πιό φοβερό εἶναι ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ μοναχοί δέν βιώνουμε αὐτήν τήν κλήση καί ψάχνουμε, ἐπιζητοῦμε τήν καταξίωσή μας ἀλλού.» πρόσθεσε. Μετά τήν ἀναφορά του σέ διάφορα θέματα πού ἀφοροῦν τόν μοναχισμό ὁ Σεβ. Πέτρας καί Χερρονήσου ἔκανε τίς ἀκόλουθες προτάσεις ὥστε νά ἐνισχυθεῖ μέ κάθε τρόπο ἡ προσπάθεια αὐτή. «Καλόν θά ἦταν νά ὑπῆρχε στήν εἴσοδο κάθε Μονῆς μία πινακίδα, πού νά ἀναγράφει σύντομα τήν ἱστορία, κάποιες πληροφορίες καί συστάσεις πρός τούς ἐπισκέπτες. Αὐτό ὑπάρχει σέ ὅλες τίς Μονές. Σέ μᾶς ἐδῶ στήν Κρήτη ἀπουσιάζει. Ὅσες Μονές ἐκθέτουν κειμήλια ἄς προσέξουν, γιατί στήν Ὀρθοδοξία δέν ὑπάρχουν Μουσεῖα, ἀλλά κειμηλιαρχεία. Καλόν εἶναι νά δίδεται μία εὐλογία, μία ὡραῖα εἰκόνα στούς προσκυνητές. Πρέπει νά ἐκδοθεῖ ἕνας ὁδηγός, ἕνας χάρτης τῶν μνημείων τῆς περιοχῆς, πού νά διευκολύνει τούς ἀνθρώπους.

Μερικοί τό ἔχουν πράξει, ὅπως ἡ Μητρόπολη καί ἡ Νομαρχία Ρεθύμνης» εἶπε τέλος καί εὐχαρίστησε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, γιατί πάντοτε μεριμνᾶ γιά τά προβλήματα τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν καί μέ τήν ἐγνωσμένη σοφία του καθοδηγεῖ καί προτείνει λύσεις. Ἐπίσης εὐχαρίστησε γιά μία ἀκόμη φορά  τό Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ἄνθιμο καί τούς συνεργάτες του γιά τήν ὁλοπρόθυμη φιλοξενία αὐτῆς τῆς συνάντησης.

Back to top button