Ενημέρωση

Τεσσαρακονθήµερον Αρχιερατικόν Μνηµόσυνον μακαριστής Καθηγουμένης Ιεράς Μονής Καρδιωτίσσης Κεράς Μαριάμ Μοναχής

Τεσσαρακονθήµερον Αρχιερατικόν Μνηµόσυνον

Επί τη συµπληρώσει τεσσαράκοντα ηµερών από τήν πρός Κύριον εκδηµίαν της µακαριστής Καθηγουµένης της Ιεράς Μονής Καρδιωτίσσης Κεράς Πεδιάδος, Μαριάµ Μοναχής, θα τελεσθή Αρχιερατικόν Μνηµόσυνον εις το καθολικόν της Ιεράς Μονής, το Σάββατον 5ην Μαΐου 2018. Παρακαλούµεν, όσους τιµούν την µνήµην αυτής, να προσέλθουν διά νά προσευχηθούν υπέρ αναπαύσεως αυτής.

Εκ της Ιεράς Μονής

Back to top button