Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης επί τη Εορτή των Θεοφανείων

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Πρός

τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς

καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀγαπητοί μας,

Σήμερα, ἡμέρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη,  κατά τή μεγάλη αὐτή Δεσποτική Ἑορτή, νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας, σέ τούτους τούς καιρούς τῆς κοινῆς μας δοκιμασίας ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, καί μάλιστα σέ περίοδο ἐγκλεισμοῦ καί περιορισμῶν, ἀλλά καί φόβου γιά τήν ἀνθρωπότητα, καταστάσεις πού πληγώνουν καί δοκιμάζουν τίς πτυχές τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων τῆς παγκόσμιας κοινότητας.

Στούς ἐξαίσιους ὕμνους καί στίς εὐχές τῆς ἡμέρας τῶν Θεοφανείων, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρεται τό ἑξῆς: «…Σήμερον ἡ ἀχλὺς τοῦ κόσμου καθαίρεται τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν…», δηλαδή: «…Σήμερα ἡ ὀμίχλη τοῦ κόσμου καθαρίζεται μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ μας…». Ἡ θεοφάνεια, ἡ χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, βρίσκεται πάνω ἀπό τίς ἀδυναμίες καί τά ἀδιέξοδα τοῦ κόσμου τούτου. Γιά ὅποιον ἔζησε θεοφάνεια κατά χάρη, ἔστω καί ἐλάχιστα, γιά ὅποιον εἶχε ἐμπειρία τῆς ἐπίσκεψης τῆς Θείας Χάρης καί βίωσε τέτοια πνευματική κατάσταση εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τό φῶς τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀκτινοβόλημα τῆς Τριαδικότητάς Του, εἶναι ἐκεῖνο πού, ὑπερβαίνοντας ἀνθρώπινα μέτρα καί δεδομένα, ξεδιαλύνει ἀνακαινιστικά καί διαλύει ὁλοκληρωτικά, κάθε ἀμφιβολία καί κάθε ἀκαθαρσία στήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, πού μετανοεῖ ἔμπρακτα.

Οἱ λόγοι αὐτοί εἶναι ἐξαιρετικά ἐπίκαιροι στίς ἡμέρες πού διανύουμε, στίς ὁποῖες ὁ ἄκρατος ἐγωϊσμός τοῦ δῆθεν παντοδύναμου ἀνθρώπου, τοῦ ὑποταγμένου στό φίλαυτο θέλημά του, τόν ὁδηγεῖ σέ ἀπομόνωση ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τούς συνανθρώπους του, μέ ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τίς βαριές πνευματικές ἀσθένειες, πού ταλανίζουν τόν ἄνθρωπο.

Ἡ Ἐκκλησία σήμερα, ἡμέρα τῶν Φώτων, μᾶς καλεῖ ὅλους νά φωτισθοῦμε πνευματικά, ὥστε νά μετανοήσουμε εἰλικρινά, χωρίς νά ἐγκλωβιστοῦμε στήν «ὀμίχλη» τῆς πανδημίας, ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι ὁ Θεός, ἐπέτρεψε κατά παραχώρησή Του, γιά λόγους παιδαγωγικούς, νά βιώσουμε τήν παγκόσμια αὐτή δοκιμασία. Νά ἐκζητήσουμε καί πάλι τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος, νά ἀναβαπτισθοῦμε στήν κολυμβήθρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Νά φωτισθοῦμε μέ αὐτό τό φῶς, τό ὁποῖο ἔρχεται «…ἄνωθεν ἐκ τοῦ Πατρός τῶν φώτων…».

Ἀγαπητοί μας,

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιά ἄλλη μιά φορά, στούς ἰατρούς, τούς νοσηλευτές καί ἐν γένει στό Διοικητικό καί λοιπό προσωπικό τῶν Νοσοκομείων καί τῶν Δομῶν τῆς Ὑγείας, στή Μεγαλόνησο Κρήτη, γιά τόν πολυδιάστατο ἀγῶνα τους, ἐνάντια στόν ἀδιόρατο «ἐχθρό» τοῦ ἰοῦ. Ὁ ἀγῶνας αὐτός ἔχει τήν ἱερότητα καί τή σημασία του καί γίνεται «προσευχή», πού προσφέρεται γιά τό κοινό καλό τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀγωνίζονται στήν πρώτη γραμμή, γιά τή διαφύλαξη τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, μέ ὅλα τά μέσα, τά ὁποῖα προσφέρει ἡ ἐπιστήμη καί ἡ ἔρευνα.

Παράλληλα, θεωροῦμε ἀπαραίτητο νά τονίσουμε ὅτι τό ὑπόβαθρο τῆς πανδημίας εἶναι πνευματικό, γεγονός, τό ὁποῖο δυστυχῶς παραθεωρεῖται ἀπό πολλούς.  Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἐπιστρέψουμε σέ οὐσιαστική σχέση μέ τόν Θεό, ἀγωνιζόμενοι κατά τοῦ μολυσμένου ἀπό τήν ἁμαρτία ἑαυτοῦ μας, μέ τά ἁγιαστικά μέσα τῆς Ἐκκλησίας, ἐκζητῶντας τό θεῖο ἔλεός Του.

Εὐχόμαστε ὁ Θεός τῶν Φώτων καί πάσης παρακλήσεως, νά φωτίζει ὅλους μας, κατά  τό νέο ἔτος 2021, ὥστε νά πορευόμαστε στούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς, προσανατολισμένοι σέ αὐτό τό ἦθος πού ἡ Ἐκκλησία καί οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν, μέ ἀταλάντευτη πίστη καί ἀκλόνητη ἐλπίδα.

 

Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

Back to top button