Εγκύκλιοι

Έναρξη κατηχητικών δραστηριοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου

Πρός

Τούς γονεῖς, τούς κηδεμόνες καί τούς νέους

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

 

Ἀγαπητοί γονεῖς καί κηδεμόνες,

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Με τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου ἀπευθύνομαι σέ ἐσᾶς, μέ πατρική ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον, γιά νά σᾶς προσκαλέσω νά μετάσχετε καί ἐφέτος στίς κατηχητικές δραστηριότητες πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας.

Τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέσω τῆς Σχολῆς Γονέων, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τῶν ἀπογευματινῶν ἑρμηνευτικῶν ὁμιλιῶν καθώς καί τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς δίδουν σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά ἔλθουμε σέ πνευματική ἐπικοινωνία μεταξύ μας, νά ἀνακαλύψουμε τήν Πίστη μας, νά ἐμβαθύνουμε στήν παράδοσή μας, νά βροῦμε παρηγοριά, ἐνίσχυση καί ἀπαντήσεις στό δύσκολο ἔργο τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀφουγκράζεται μέ ἀγωνία τίς κοινωνικές ἐξελίξεις πού ἐπηρεάζουν τήν οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ζωτικό κύτταρο τοῦ κόσμου. Ἰδιαιτέρως, ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα, μεγαλώνοντας, ἔρχονται ἀντιμέτωπα μέ πολλές προκλήσεις καί προβλήματα, πού δημιουργοῦν πολλά ἐρωτήματα στίς ψυχές τους καί ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις. Πολλοί νέοι, δυστυχῶς, σήμερα, μή ἔχοντας ἀσφαλῆ στηρίγματα, ἀποπροσανατολίζονται ἤ ὁδηγοῦνται σέ ἀκραῖες παραβατικές συμπεριφορές ἐπηρεασμένοι ἀπό τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, τήν τηλεόραση καί τά λανθασμένα πρότυπα πού προβάλλονται.

Ἀδελφοί μου,

Ὁ Χριστός, μέσα ἀπό τό Εὐαγγέλιό του, μᾶς ἐπισημαίνει νά ὁμοιάσουμε στά παιδιά, γιατί σέ αὐτά ἀνήκει ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἐπειδή ἡ κακία δέν ἔχει προλάβει νά ἀλλάξει τήν σύνεσή τους. Ὁ συμβουλευτικός λόγος Του μᾶς προτρέπει νά ἐπανεύρουμε τήν χαμένη ἀθωότητα τῆς ψυχῆς μας ὅπως ὁ Ἴδιος ἀποτελεῖ πρότυπο καθαρῆς, εἰλικρινοῦς καί θυσιαστικῆς ἀγάπης. Ὁ Χριστός ἐπιθυμεῖ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά πορεύονται σύμφωνα μέ τό θέλημά Του, τό ὁποῖο ἀναδίδει φῶς μέσα στό σκοτάδι, σκορπίζει χαρά μέσα στήν κατήφεια, ἐλπίδα στά ποικίλα ἀδιέξοδα καί τίς κρίσεις.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἔρχεται νά κηρύξει στίς ψυχές τῶν νέων τήν εἰλικρίνεια, τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τούς συναθρώπους, νά ἑνώσει τά διεσκορπισμένα πού προκαλοῦν ἡ κοινωνική διάσπαση καί οἱ ἰδεοληψίες. Ἔρχεται νά ἐνσταλάξει στίς καρδιές τῆς νεότητος τά ἰδανικά πού μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, τίς αἰώνιες προγονικές μας ἀρχές, τήν εὐλάβεια καί τό ἐκκλησιαστικό ἦθος πού χαρακτηρίζουν τήν φυλή μας.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἔρχεται νά μετατρέψει καθετί ἄσχημο πού ἐλοχεύει στήν ἀνθρώπινη ψυχή σέ ἀρετή καί σωφροσύνη, ἔρχεται νά δημιουργήσει σωστική γέφυρα μέ τήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως μέ τήν Θεία Λειτουργία, μεταγγίζοντας στούς νέους μας τήν τροφή τῆς Ζωῆς, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἔρχεται νά ἐξαλείψει, μέσῳ τῆς συντροφιᾶς καί τῆς ἐπικοινωνίας, τήν μοναχικότητα, ἔρχεται νά σβήσει τά ψεύτικα φῶτα πού τυφλώνουν τόν νοῦ καί νά ἀνάψει τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας στίς ψυχές τῶν νέων μας.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἔρχεται νά κατευνάσει τήν βοή τῆς ἐκκοσμίκευσης γιά νά ἀπλωθεῖ ἡ λεπτή αὔρα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού δροσίζει τήν ξηρότητα τῆς ἐποχῆς μας.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργος Μητέρα, ἀνοίγει καί πάλι διάπλατα τά φτερά τῆς ἀγάπης της, τήν ζεστή ἀγκαλιά της, γιά νά ὑποδεχθεῖ στά Κατηχητικά Σχολεῖα μας καί στίς ὑπόλοιπες πνευματικές της δραστηριότητες μικρούς καί μεγάλους, γιά νά τούς προσφέρει ἀπλόχερα ὅσα τούς ἀρμόζουν, ὅσα δικαιωματικά τούς ἀνήκουν.

Ἀνταποκριθεῖτε στό κάλεσμα αὐτό. Ἡ συμμετοχή σας στίς κατηχητικές δραστηριότητες εἶναι μία ἀπόδειξη ὅτι τόν πρῶτο καί τόν τελευταῖο λόγο στή ζωή τόν ἔχει ὁ Χριστός, εἶναι μία ὁμολογία Πίστεως. Ἐλάτε ὅλοι, ἐκπαιδευτικοί, γονεῖς καί κηδεμόνες, προσφιλῆ μας παιδιά, κοντά στήν Ἐκκλησία, γιά νά ὀπλίσετε μέ πνευματικές δυνάμεις τίς ψυχές σας, ὥστε νά ἀντέξετε τίς ἐπερχόμενες δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Εὔχομαι ὁ Χριστός νά εὐλογεῖ τίς οἰκογένειές σας, τή ζωή καί τά ἔργα σας. Ἡ Χάρις καί ὁ Φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά κατοικεῖ στίς καρδιές τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας. Καλή καί εὐλογημένη κατηχητική χρονιά!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

 

 

 

Back to top button